Skip to main content
News
Lajme

Jubilarna međunarodna BGL-ALC konferencija: Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research.

Jubilarna 10. međunarodna znanstvena konferencija Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research održat će se od 7. do 10. lipnja 2018. godine u Opatiji, Hrvatska.

Organizatori konferencije su europska istraživačka mreža Between Global an Local: Adult Learning and Comunities (BGL-ALC Network) i Ustanova za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke.

 • ESREA je akronim engleskog naziva Europskog društva za istraživanje obrazovanja odraslih koje posredstvom suradničkih mreža, konferencija i publikacija promovira i diseminira teorijske i empirijske spoznaje o obrazovanju odraslih u Europi. ESREA u svom okrilju okuplja 12 mreža, od kojih je svaka usmjerena na istraživanje i promoviranje određene teme. Više o društvu ESREA možete saznati na službenoj mrežnoj stranici društva ESREA.

 

 • BGL-ALC je jedna od 12 spomenutih ESREA mreža. Osnovana je 2006. godine s ciljem umrežavanja istraživača koji se bave presudnom ulogom obrazovanja odraslih u razvoju lokalne zajedice, identifikacijom globalnih i lokalnih dimenzija obrazovanja odraslih i društvenih promjena, poticanjem urbanih i ruralnih studija, kao i studija globalizacijskih razvojnih trendova na regionalnoj ili lokalnoj razini.  Za više detalja posjetite mrežnu stranicu BGL-ALC ERSEA mreže.

 

 • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante osnovana je prije punih 27 godina kao škola stranih jezika. Danas je ona sinonim za konkurentnu i modernu ustanovu koja doprinosi razvoju i kvaliteti obrazovanja odraslih ne samo u gradu Rijeci, nego i u široj regiji. Osim promicanja i provedbe različitih programa cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, Dante provodi brojne visokokvalitete međunarodne projekte. Više o radu ustanove Dante možete saznati na stranici Ustanove Dante ili na Facebook stranici škole.

 

Konferencija će okupiti znanstvenike i stručnjake praktičare koji se bave obrazovanjem odraslih, predstavnike nadležnih agencija i/ili ministarstva, profesionalnih i civilnih udruga te druge zainteresirane dionike s četiri kontinenta i iz 15 zemalja. Sudionici će svojim doprinosom javno promovirati važnost obrazovanja odraslih u razvoju lokalnih zajednica i ostvarenju globalnih ciljeva te doprinijeti jačanju prekogranične suradnje, umrežavanju i poticanju andragoških istraživanja.

Središnja tema konferencije polazi od Programa održivog razvoja do 2030. godine (UN, 2015), koji sadrži 17 univerzalnih ciljeva održivog razvoja usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje klimatskih promjena. U četvrtom cilju, koji je posvećen isključivo obrazovanju, izrijekom se navodi da su inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja jedan od imperativa globalnog održivog razvoja do 2030. godine.

Polazeći od Programa održivog razvoja do 2030. godine, akcijskog okvira Obrazovanje 2030. i drugih relevantnih dokumenata, ova konferencija otvara sljedeća pitanja:

 • Kako možemo potaknuti lokalne zajednice da globalne UN ciljeve učine i svojim ciljevima?
 • Kako pojedinci i zajednice mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Programa 2030. za obrazovanje odraslih?
 • Koji su mehanizmi osiguranja dostupnosti, jednakosti i održivosti u lokalnoj zajednici odraslih učenika?
 • Koja je uloga istraživanja u  nacionalnoj interpretaciji globalnih potreba obrazovanja odraslih i kako aktualna istraživanja mogu pomoći da se premosti jaz između lokalnih i globalnih izazova s kojima se suočava obrazovanje odraslih?

 

Program konferencije obuhvaća dva pozvana predavanja, izlaganja po sekcijama i panel raspravu na završetku konferencije. Pozvani predavači su uvaženi stručnjaci andragozi: prof. dr. sc. Katarina Popović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, glavna tajnica Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE) i doc.dr. sc. António Carlos Pestana Fragoso de Almeida sa Sveučilišta u Algarvi, Portugal.

Pristigla izlaganja su podijeljena u četiri sekcije, koje će svaka sa svog spekta doprinijeti podrobnijem razumijevanju središnje teme.

 1. Prva sekcija naslovljena Globalna očekivanja i lokalni izazovi: može li se to dvoje pomiriti? propituje globalne i lokalne izazove u obrazovanju odraslih, kao i jaz između nacionalnih politika i nadanacionalnih obvezujućih dokumenata. Također se bavi i doprinosom istraživanja nacionalnim tumačenjima globalnih potreba obrazovanja odraslih te pitanjima doprinosa učinka suradnje različitih dionika na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini na razvoj dostupnosti, jednakosti i održivosti obrazovanja odraslih. 
 2. Druga sekcija, Angažiranost zajednice kao jamstvo dostupnosti, jednakosti i održivosti, obuhvaća različite primjere učenja u zajedinici, istražuje kako se u lokalnom životu odraslih učenika ostvaruju dostupnost, jednakost i održivost. U istoj se sekciji propitujei uloga nastavnika i trenera kao medijatora, implementatora i kreatora lokalnih politika, kao i spremnost lokalne zajednice za implementaciju  globalnih ciljeva održivog razvoja.
 3. U trećoj sekciji pod nazivom Učenje za održivi razvoj: uloga sveučilišta fokus je na ulozi istraživača u interpretaciji globalnih potreba obrazovanja odraslih na nacionalnoj razini, premošćivanju jaza između nacionalog konteksta i potrebe za internacionalizacijom kao i na holističkom pristupu obrazovanju odraslih.
 4. Četvrta sekcija Značajke, potrebe i izazovi (novih) odraslih učenika analizira značajke i potrebe tradicionalih i netradicionalih odraslih učenika, međusektorsku suradnju i doprinos zajednica mladih razvoju i transformaciji lokalne zajednice.

Na samom završetku konferencije održat će se i jednosatna panel rasprava na temu Obrazovanje odraslih između lokalnih kultura i globalnih politika.

Program konferencije dostupan je ovdje.

Na konferenciju su dobrodošli stručnjaci za obrazovne znanosti, predstavnici suradnih struka, poslodavci, predstavnici udruga, studenti i studentice pedagogije ili srodnih disciplina te svi zainteresirani koje žele iskoristiti priliku za stjecanje novih znanja i međusobno upoznavanje i druženje.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici konferencije.

Login (0)

Doni të shkruani një artikull?

Mos hezito ta bëni këtë! Kliko në linkun e mëposhtën dhe filloni postimin e një artikulli të ri!

Diskutimet më të fundit