Skip to main content
News
Aħbarijiet

Jubilarna međunarodna BGL-ALC konferencija: Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research.

Jubilarna 10. međunarodna znanstvena konferencija Education 2030 & Adult Learning: Global Perspectives and Local Communities – Bridges or Gaps? Agendas, praxis and research održat će se od 7. do 10. lipnja 2018. godine u Opatiji, Hrvatska.

Organizatori konferencije su europska istraživačka mreža Between Global an Local: Adult Learning and Comunities (BGL-ALC Network) i Ustanova za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke.

 • ESREA je akronim engleskog naziva Europskog društva za istraživanje obrazovanja odraslih koje posredstvom suradničkih mreža, konferencija i publikacija promovira i diseminira teorijske i empirijske spoznaje o obrazovanju odraslih u Europi. ESREA u svom okrilju okuplja 12 mreža, od kojih je svaka usmjerena na istraživanje i promoviranje određene teme. Više o društvu ESREA možete saznati na službenoj mrežnoj stranici društva ESREA.

 

 • BGL-ALC je jedna od 12 spomenutih ESREA mreža. Osnovana je 2006. godine s ciljem umrežavanja istraživača koji se bave presudnom ulogom obrazovanja odraslih u razvoju lokalne zajedice, identifikacijom globalnih i lokalnih dimenzija obrazovanja odraslih i društvenih promjena, poticanjem urbanih i ruralnih studija, kao i studija globalizacijskih razvojnih trendova na regionalnoj ili lokalnoj razini.  Za više detalja posjetite mrežnu stranicu BGL-ALC ERSEA mreže.

 

 • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante osnovana je prije punih 27 godina kao škola stranih jezika. Danas je ona sinonim za konkurentnu i modernu ustanovu koja doprinosi razvoju i kvaliteti obrazovanja odraslih ne samo u gradu Rijeci, nego i u široj regiji. Osim promicanja i provedbe različitih programa cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, Dante provodi brojne visokokvalitete međunarodne projekte. Više o radu ustanove Dante možete saznati na stranici Ustanove Dante ili na Facebook stranici škole.

 

Konferencija će okupiti znanstvenike i stručnjake praktičare koji se bave obrazovanjem odraslih, predstavnike nadležnih agencija i/ili ministarstva, profesionalnih i civilnih udruga te druge zainteresirane dionike s četiri kontinenta i iz 15 zemalja. Sudionici će svojim doprinosom javno promovirati važnost obrazovanja odraslih u razvoju lokalnih zajednica i ostvarenju globalnih ciljeva te doprinijeti jačanju prekogranične suradnje, umrežavanju i poticanju andragoških istraživanja.

Središnja tema konferencije polazi od Programa održivog razvoja do 2030. godine (UN, 2015), koji sadrži 17 univerzalnih ciljeva održivog razvoja usmjerenih na iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje klimatskih promjena. U četvrtom cilju, koji je posvećen isključivo obrazovanju, izrijekom se navodi da su inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja jedan od imperativa globalnog održivog razvoja do 2030. godine.

Polazeći od Programa održivog razvoja do 2030. godine, akcijskog okvira Obrazovanje 2030. i drugih relevantnih dokumenata, ova konferencija otvara sljedeća pitanja:

 • Kako možemo potaknuti lokalne zajednice da globalne UN ciljeve učine i svojim ciljevima?
 • Kako pojedinci i zajednice mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Programa 2030. za obrazovanje odraslih?
 • Koji su mehanizmi osiguranja dostupnosti, jednakosti i održivosti u lokalnoj zajednici odraslih učenika?
 • Koja je uloga istraživanja u  nacionalnoj interpretaciji globalnih potreba obrazovanja odraslih i kako aktualna istraživanja mogu pomoći da se premosti jaz između lokalnih i globalnih izazova s kojima se suočava obrazovanje odraslih?

 

Program konferencije obuhvaća dva pozvana predavanja, izlaganja po sekcijama i panel raspravu na završetku konferencije. Pozvani predavači su uvaženi stručnjaci andragozi: prof. dr. sc. Katarina Popović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, glavna tajnica Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE) i doc.dr. sc. António Carlos Pestana Fragoso de Almeida sa Sveučilišta u Algarvi, Portugal.

Pristigla izlaganja su podijeljena u četiri sekcije, koje će svaka sa svog spekta doprinijeti podrobnijem razumijevanju središnje teme.

 1. Prva sekcija naslovljena Globalna očekivanja i lokalni izazovi: može li se to dvoje pomiriti? propituje globalne i lokalne izazove u obrazovanju odraslih, kao i jaz između nacionalnih politika i nadanacionalnih obvezujućih dokumenata. Također se bavi i doprinosom istraživanja nacionalnim tumačenjima globalnih potreba obrazovanja odraslih te pitanjima doprinosa učinka suradnje različitih dionika na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini na razvoj dostupnosti, jednakosti i održivosti obrazovanja odraslih. 
 2. Druga sekcija, Angažiranost zajednice kao jamstvo dostupnosti, jednakosti i održivosti, obuhvaća različite primjere učenja u zajedinici, istražuje kako se u lokalnom životu odraslih učenika ostvaruju dostupnost, jednakost i održivost. U istoj se sekciji propitujei uloga nastavnika i trenera kao medijatora, implementatora i kreatora lokalnih politika, kao i spremnost lokalne zajednice za implementaciju  globalnih ciljeva održivog razvoja.
 3. U trećoj sekciji pod nazivom Učenje za održivi razvoj: uloga sveučilišta fokus je na ulozi istraživača u interpretaciji globalnih potreba obrazovanja odraslih na nacionalnoj razini, premošćivanju jaza između nacionalog konteksta i potrebe za internacionalizacijom kao i na holističkom pristupu obrazovanju odraslih.
 4. Četvrta sekcija Značajke, potrebe i izazovi (novih) odraslih učenika analizira značajke i potrebe tradicionalih i netradicionalih odraslih učenika, međusektorsku suradnju i doprinos zajednica mladih razvoju i transformaciji lokalne zajednice.

Na samom završetku konferencije održat će se i jednosatna panel rasprava na temu Obrazovanje odraslih između lokalnih kultura i globalnih politika.

Program konferencije dostupan je ovdje.

Na konferenciju su dobrodošli stručnjaci za obrazovne znanosti, predstavnici suradnih struka, poslodavci, predstavnici udruga, studenti i studentice pedagogije ili srodnih disciplina te svi zainteresirani koje žele iskoristiti priliku za stjecanje novih znanja i međusobno upoznavanje i druženje.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici konferencije.

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More