News
Novice

Zgodbe o kakovosti – nov zavihek na portalu Mozaik kakovosti

Portal Mozaik kakovosti smo na ACS razvili v letu 2017 in predstavlja spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji. Je rezultat projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.

Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb.

Mozaik smo leta 2020 začeli nadgrajevati z izobraževalnimi videi o kakovosti izobraževanja odraslih, letos pa smo ga nadgradili še z zgodbami o kakovosti – kratkimi reflektivnimi zapisi učiteljev o tem, kako spremljajo svoje delo in skrbijo za to, da bi ga opravljali kakovostno.

Zgodbe učiteljev, ki delajo v izobraževanju odraslih, smo zbirali v letu 2020 s pomočjo omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Nastali so zanimivi zapisi o tem, kako se učitelji soočajo z vprašanji svoje kakovosti, kaj jim pomeni kakovost, kaj delajo, da bi jo dosegli, s kakšnimi problemi se pri tem srečujejo in kako jih je rešujejo.

Predstavitev dveh zgodb.

Dr. Robi Kroflič je na spopolnjevanju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v letu 2020, ko je v omrežju svetovalcev potekala strokovna skupna aktivnost »Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb«, posebej izpostavil, da so zgodbe lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov tudi v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, saj lahko včasih povedo veliko več od »skopih« podatkov, do katerih se sicer v procesih presojanja kakovosti dokopljemo na primer z anketami ali drugimi metodami za zbiranje podatkov. Kot pravi dr. Robi Kroflič, lahko uporaba zgodbe na delovnem področju, ki je strokovno zahtevno, deluje tudi kot motivacijsko sredstvo.

Zato upamo in si želimo, da bi s pomočjo teh zanimivih zgodb k tovrstnim premislekom spodbudili tudi druge učitelje in vse, ki se ukvarjate z izobraževanjem odraslih.

Predstavitev dveh zgodb o kakovosti.

Vabimo vas torej k obisku strani, kjer so te zgodbe učiteljev objavljene. To je spletna podstran https://mozaik.acs.si/zgodbe-o-kakovosti, ki smo jo uradno otvorili 17. septembra 2021 ob Dnevu za kakovost na ACS.

Jasmina Orešnik Cunja je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije, kjer deluje na področju presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih.

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več