European Commission logo
Ustvari račun
Blog
Blog

Po uspešnem letu 2020 smeli načrti za naprej

Spletna konferenca predstavnikov nacionalnih podpornih služb EPALE je bila namenjena krepitvi sodelovanja med člani centralne podporne službe in člani 38 podpornih služb iz vse Evrope, predstavitvi rezultatov dela v iztekajočem se letu in pregledu načrtov za leto 2021 ter – kar je morda najpomembneje – izmenjavi mnenj o načrtovanih spremembah.

V začetku decembra, točneje 2. in 3., smo se tri predstavnice Slovenije – Ana Stanovnik Perčič iz CMEPIUS-a, mag. Zvonka Pangerc Pahernik in avtorica spletnega dnevnika, obe iz ACS – udeležile spletne konference predstavnikov nacionalnih podpornih služb (NSS) EPALE. Namenjena je bila krepitvi sodelovanja med člani centralne podporne službe (CSS) in člani 38 podpornih služb iz vse Evrope, predstavitvi rezultatov dela v iztekajočem se letu in pregledu načrtov za leto 2021 ter – kar je morda najpomembneje – izmenjavi mnenj o načrtovanih spremembah.

Konferenca je tekla prek platforme Zoom. Spremljalo jo je več kot 80 udeležencev. Dogajanje, ki ga je prijetno povezoval Filippo Mantione, je bilo res dobro zastavljeno: prepletali so se krajši prispevki v plenarnem zasedanju, ki so se osredotočali zlasti na izkušnje iz leta 2020 in dejavnosti, načrtovane za prihodnje leto, in delo v skupinah, ki je omogočalo boljšo izmenjavo mnenj in idej med udeleženci. 

Po uvodnem pozdravu predstavnika Evropske komisije Wilhelma Vukovicha (DG EAC) je Filippo Mantione predstavil sorazmerno mlado ekipo CSS, ki je pred enim letom s sistematičnim pristopom prevzela vodenje tega zahtevnega projekta. Dobra organiziranost se kaže na vseh področjih njihovega delovanja, pa naj gre za nudenje pomoči nacionalnim službam EPALE, iskanje novih oblik razprave in organizacijo tematskih dogodkov ali za skrb za vsebine, objave za družbena omrežja (največkrat FB-ju) in privlačne promocijske prijeme.

Po_uspesnem_letu_2020_smeli_nacrti_za_naprej-1

Pogled nazaj 

Predstavljene rezultate dela v letu 2020 lahko povzamem v nekaj alinejah:

Vsekakor je bil uspeh letošnjega leta tudi organizacija virtualne Konference skupnosti EPALE 2020 med 6. in 8. oktobrom, katerega dogajanje so zaokrožili v privlačnem videu. Sodelavka Zvonka Pangerc Pahernik pa je o utrinkih z letne konference napisala spletni dnevnik.Česa smo se naučili v letu 2020 in kakšni so predlogi za naprej? 

EPALE trenutno temelji na pretežno pisnih vsebinah, kar privablja sicer veliko število obiskovalcev, vendar ljudi ne spodbuja k prijavi na platformo. V prihodnje se je treba bolj osredotočiti na dejavnosti v skupnosti, ki krepijo občutek pripadnosti, spodbujajo sodelovanje in izmenjavo idej. Prednost je treba dati novim inovativnim oblikam, med katerimi so prav gotovo neposredni prenosi (livestreams) posameznih dogodkov in video intervjuji. 

Skupnost ustvarjamo ljudje iz vse Evrope. Čeprav cenimo vsebine, ki so objavljene v drugih jezikih, živimo in delujemo v specifičnem okolju, ki ga opredeljujejo določene posebnosti. Prav zato je treba upoštevati nacionalni kontekst in se temu prilagoditi. Večino opisanih dejavnosti bi bilo treba izvajati tudi v nacionalnih jezikih (npr. spletne razprave z uvodnim prenosom v živo, spletni tečaji ipd.). Trenutno so objavljene vsebine v 30 evropskih jezikih.Kaj napovedujejo za leto 2021? 

V prihajajočem letu so si zastavili tri cilje. Predstavil jih je Brian Cochrane

Po_uspesnem_letu_2020_smeli_nacrti_za_naprej-2
Kot prvi cilj so zapisali Krepiti skupnost EPALE, predvsem večati sodelovanje med člani. Med novostmi, ki jih velja omeniti, sta nova spletna platforma, ki bo omogočala boljšo uporabniško izkušnjo, in nova možnost za spodbujanje partnerstva med sodelujočimi v projektih Erasmus+, ki so jo poimenovali ErasmusSpace (prostor virtualne mobilnosti Erasmus+); načrtujejo jo v marcu. Druge dejavnosti so bolj ali manj tekle že do sedaj. Nekaj več pozornosti bodo namenili promocijskim kampanjam na Facebooku in oblikovanju skupin strokovnjakov za izobraževalno dejavnost in interaktivne spletne razprave. Nove priložnosti za sodelovanje bodo ponudili oblikovalcem politik izobraževanja odraslih tako na evropski kot na nacionalnih ravneh. 

Z medsebojno strokovno podporo in razvojem digitalnih virov bodo še naprej podpirali usposabljanje in izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih. Na novi spletni strani bodo v rubriko Nauči se (Learn) množičnim odprtim spletnim tečajem (MOOC) in odprtim izobraževalnim virom (OER) dodali Katalog spletnih tečajev (Online Course Catalog), ki bo od marca naprej ponujal različne vsebine. CSS bo nudil podporo nacionalnim podpornim službam pri razvoju (spletnih) tečajev, prilagojenih potrebam strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih v posameznih okoljih.

Tretji cilj v prihajajočem letu je Ustvarjati, zbirati in promovirati kakovostne vsebine. Nadaljevali bodo z Zgodbami skupnosti EPALE, s čemer bodo spodbudili izmenjavo najboljših praks. Izpeljali bodo tematske kampanje in s tem podprli ključne prednostne naloge evropske politike. Intervjujem EPALE bodo spremenili obliko, saj so video intervjuji bolj privlačni. Pomembna naloga na tem področju je spodbujati člane, da soustvarjajo portal – prispevajo bloge in druge vsebine, se udeležujejo usposabljanj, promovirajo projekte, izmenjujejo ideje in izkušnje ipd. 

V nadaljevanju nam je Carmen Pana predstavila nastajajočo spletno platformo. Zasnovana je tako, da člane skupnosti nagovarja k temu, da:

  • prispevajo (Contribute) vsebine za osrednje teme, spletne dnevnike, novice, dogodke in Zgodbe skupnosti; v tem zavihku spodbujajo, da se obiskovalci platforme z enostavnim prijavnim obrazcem pridružijo skupnosti EPALE;
  • sodelujejo (Collaborate) v spletnih skupnostih, ki se ukvarjajo z določenimi temami, z različnimi organizacijami širom Evrope, v spletnih razpravah, v katerih podelijo svoje ideje, izkušnje in dobre prakse; poiščejo lahko partnerje za različne projekte, pa naj gre za nacionalne ali evropske; in 
  • se učijo (Learn) z MOOC-i, OER-i in usposabljanji, ki jih bo mogoče poiskati v novem Katalogu spletnih tečajev. 

Po_uspesnem_letu_2020_smeli_nacrti_za_naprej-3
Rubriki Politika EU in O (EPALE) ostajata podobno zasnovani kot sta sedaj. Novost je rubrika Moj EPALE, ki daje portalu osebno noto. Članom skupnosti omogoča, da na enem mestu najdejo skupine, v katere so vključeni, spremljajo svoj profesionalni razvoj, izmenjajo znanje in izkušnje ipd.  Po vsem, kar sem videla, pravzaprav komaj čakam, da nova spletna platforma zaživi. Počakati bom morala do februarja.

Nadaljevanje konference je bilo namenjeno delu v skupinah. Razpravljali smo o prihodnjem razvoju Kataloga spletnih tečajev in prostoru virtualne mobilnosti ErasmusSpace:

  • Živahna razprava o katalogu je sprožala kar nekaj dilem: kateri programi so vključeni v katalog, kakšni so kriterije, kdo bo ocenil kakovost, če to ne bo EPALE …? Izkazalo se je, da pravzaprav potrebujemo širši katalog zares dobrih tečajev za profesionalni razvoj, ki ne bo vključeval le spletnih tečajev. Ob vsem tem se je postavljalo še vprašanje prevoda kataloga v posamezne jezike.
  • Člani skupnosti, ki so vključeni v projekte Erasmus+, z ErasmusSpace dobivajo prostor, kjer bodo lahko objavljali različne materiale, novice, promocijske materiale ipd. ter organizirali razprave in druge aktivnosti. Po moje bo potrebno kar nekaj časa in energije, da bodo projektni partnerji zaslutili dobrobiti tega prostora virtualne mobilnosti. Lahko pa, da se motim. S tem prav zares nimam nobenih izkušenj.

Zdaj pa še k eni novosti, ki jo uvajajo v naslednjem letu in so jo natančneje predstavili drugi dan konference. Namesto štirih osrednjih tem na leto, ki so si sledile ena za drugo, bodo trije tematski poudarki tekli vzporedno skozi vse leto. Prednost tega načina je v poglobljenem obravnavanju le treh vsebin v daljšem časovnem obdobju. Na vse tri vsebine bodo opozarjale pasice na naslovni strani portala. Predlagali so naslednje teme, ki jih bodo člani skupnosti obravnavali z že uveljavljenimi pristopi: 

  1. Življenjske in delovne spretnosti za opolnomočenje odraslih za učenje in sodelovanje
  2. Digitalna preobrazba in priložnosti za kombinirano učenje
  3. Vključujoče družbene spremembe za trajnost in pravičnost.

Delo v skupinah, ki je sledilo, je teklo v dveh delih: najprej smo se osredotočili na razpravo o tem, kako razviti predlagana tematska področja v praksi, v nadaljevanju pa smo zbirali ideje, kako bi okrepili delovanje na posameznih področjih. Sodelovala sem v skupini, ki je iskala učinkovite načine, kako pritegniti nove člane v skupnost EPALE.

Po_uspesnem_letu_2020_smeli_nacrti_za_naprej-4

Konferenco je z zaključnim nagovorom sklenila Martina Ní Cheallaigh (DG EMPL). Pohvalila je dosežke ter novosti, ki jih prinaša prenovljeni portal. V Letu 2021 vidi vlogo svoje enote v EK pri posodobitvi tistih delov portala EPALE, ki se nanašajo na evropsko politiko izobraževanja. Napovedala je objavo nekaterih pomembnih dokumentov v prvi polovici leta ter oblikovanje nove Resolucije o EPUO v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, zadnjih nekaj let pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Login (2)

Komentar

Vse odkar Andragoški center Slovenije (ACS) sodeluje s CMEPIUS in drugimi pri razvoju platforme EPALE in njenem uveljavljanju v slovenski skupnosti izobraževanja odraslih (IO), je ena od večjih prednosti tega sožitja medsebojno učenje. To poteka na več ravneh. Z naše strani z blogi, prispevki v spletnih razpravah in na dogodkih prispevamo svoje strokovno znanje, izkušnje in pobude. Pomagamo pri vzpostavljanju stikov ter izmenjavi informacij, ki temeljijo na našem dobrem poznavanju skupnosti IO. Na začetku se nam je še zdelo, da ni v redu, ker prihaja do podvajanja nekaterih objav, saj delujemo tudi na lastnih platformah in v družbenih omrežjih. Potem pa smo modro zaključili, da prodornega nagovarjanja s kakovostnimi vsebinami nikoli ni preveč, če le dosežejo ljudi, katerim so namenjene. Pa četudi z isto informacijo večkrat! Smo pa res še več pozornosti namenili iskanju in oblikovanju dodanih vrednosti ter priložnostim za učenje od (so)ustvarjalcev EPALE in skupaj z njimi. 
Nastop nove centralne podporne službe (CSS) za EPALE ni prinesel le bistveno hitrejšega delovanja platforme, temveč se je prav kmalu dalo zaznati sveže pristope, ki jih je ubirala CSS. Na zgoraj opisani konferenci smo spoznali to relativno veliko ekipo ter ekspertizo posameznih članov. Veliko jih je, zelo so specializirani (za podpodročja tehničnega, promocijskega in vsebinskega vidika). Tako je nedvomno užitek delati. Pozna se jim tudi, da so odprti za pobude, pripravljeni prisluhniti stroki, a vendar visoko usposobljeni za odločno prevajanje vsebin v prodorne oblike doseganja in angažiranja uporabnikov EPALE. In prav v tem delu konference se je razbohotila moja radovednost. 
V projektu EPUO, ki je z EPALE tesno povezan, med drugim namreč prenavljamo slovensko platformo Kam po znanje (obstaja od 1996 dalje). V zadnjem letu jo nadgrajujemo po tehnični in komunikacijski plati, še naprej pa ostaja njena ključna vsebina ponudba izvajalcev in programov IO v državi. Tudi mi se soočamo z vprašanji, kako opozoriti na platformo, s čim pritegniti uporabnike, jih usmerjati do iskanih in sorodnih, zanimivih informacij ter jih navdušiti, zato da se bodo vračali. S tem si prizadevamo še bolj osmisliti obstoj platforme, ki je živa le, če se na njej 'dogaja'! Korak naprej bo torej še oblikovanje kotičkov, kjer se bodo lahko obiskovalci Kam po znanje samostojno učili (tako kot v OER ali MOOC sekciji EPALE). A gremo lepo po vrsti. 
Ker v lastnih vrstah nimamo komunikacijskega menedžerja, smo izhod našli v usposabljanju ter sodelovanju z osebo, ki te reči (po)zna. Prišli smo do spoznanja, da imamo odlične, potrebne, ekskluzivne … vsebine, ki pa jih ne znamo dovolj prodorno predstaviti. Imamo celo spremljajoče elemente, kot so videozgodbe zglednih učečih se. A do zdaj jih nismo dovolj odloč(il)no umestili na Kam po znanje, četudi že četrt stoletja verjamemo v moč glasu učečih se in ga pomagamo uveljavljati. Še veliko več namigov in navodil dobivamo od naše zunanje strokovnjakinje in najbolj zanimivo je, da se vse zdi logično, naravno, celo zabavno … in učinkovito! Kako to, da na te pristope nismo pomislili že prej?! 
Osebno sem konferenco NSS EPALE doživljala ne le z vidika našega nadaljnjega sodelovanja v projektu EPALE, pač pa sem pridobila odlične ideje za druga delovna področja, še posebej za prej omenjeno. Pri teh rečeh ne gre za veliko znanost, prej za obrt/spretnost. Če je ne obvladaš, še tako strokovne ali pa že same po sebi pomembne vsebine ostanejo prezrte. Zato je (bilo) vredno prisluhniti in posnemati! 
Login (0)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več