Skip to main content
Blog
Blog

EPALE - v središču: Socialna vključenost starajoče populacije in medgeneracijsko učenje

Demografska slika Evrope se spreminja in starejša populacija postaja vse številčnejša skupina prebivalstva Evropske unije, zato je zelo pomembno, da za to generacijo zagotovimo čim več priložnosti za učenje in jih vključujemo v strategije vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva. Starejši morajo imeti možnost biti družbeno aktivni državljani, biti avtonomni in zdravi. Ta tematika bo zaznamovala EPALE do konca letošnjega leta.

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

Demografska slika Evrope se spreminja in starejša populacija postaja vse številčnejša skupina prebivalstva Evropske unije, zato je zelo pomembno, da za to generacijo zagotovimo čim več priložnosti za učenje in jih vključujemo v strategije vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva.

Svetovna zdravstvena organizacija v svoji publikaciji Active Ageing: a Policy Framework opozarja na to, da je staranje populacije en največjih dosežkov našega časa, prav tako pa tudi en naših največjih izzivov. Starajoča populacija lahko predstavlja velik socialni in ekonomski izziv, a le, če vlade, mednarodne organizacije in civilna družba te problematiko ne vključijo  v politike in programe, ki naslavljajo zdravje, vključevanje in varnost starejših državljanov. 

Za večjo integracijo starejših ljudi v družbo moramo v čim večji meri naslavljati priložnosti za doseganje njihovega polnega potenciala. Starejši morajo imeti dostop do izobraževanja, kulturnega in družbenega udejstvovanja, saj bodo le tako lahko ostali polno družbeno aktivni, avtonomni in zdravi.

Vseživljenjsko učenje starejših mora predstavljati prednostno nalogo za ponudnike izobraževanj, ki morajo razviti visokokakovostne in ciljno usmerjene programe.

Medgeneracijsko učenje lahko s promocijo sodelovanja več generacij prispeva k večji socialni povezanosti. V zadnjih letih smo opazili več pobud in dobrih praks s tega področja in tovrstno sodelovanje je prepoznano kot uspešna pot k vključujoči, dinamični in demokratični družbi.

V tem duhu je zasnovan tudi četrti letošnji tematski fokus na EPALE.

Socialna vključenost starajoče populacije in medgeneracijsko učenje.

  • So med vašimi učečimi se tudi starejši?
  • S katerimi ciljnimi skupinami še delate?
  • Poznate politike, strategije in pobude, ki naslavljajo starejšo populacijo v vaši občini, regiji, državi?
  • Na kaj se osredotočajo?
  • Kaj je po vašem mnenju ključno pri ohranjanju aktivnosti starejše populacije?

Delite svoje izkušnje s skupnostjo EPALE preko spletnega dnevnika, novic, koledarja dogodkov ali delite vir.

28. oktobra pa 2020 pa boste lahko svoja mnenja in ideje delili tudi v spletni razpravi.

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več