Skip to main content
Blog
Blog

EPALE - v središču: Izobraževalni programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih

EPALE se bo od julija do septembra posvečal tematiki izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih. To je pomembna tematika tako na področju izobraževanja, kakor tudi na področju zaposlovanja, zdravja, sociale in okolja. Temeljne zmožnosti (besedilne, matematične in digitalne spretnosti) so postale prednostna naloga v Evropi in predstavljajo bistvo priporočil pobude Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

EPALE se bo od julija do septembra posvečal tematiki izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih.

Ustvarjanje učinkovitega sistema izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih postaja čedalje bolj pomembno v času, ko se soočamo z izzivi, ki nam jih prinaša trenutna epidemiološka slika v svetu. Temeljne zmožnosti (besedilne, matematične in digitalne spretnosti) so postale prednostna naloga v Evropi in predstavljajo bistvo priporočil pobude Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. Skoraj 20% odraslih v Evropi se spopada z šibko razvitimi besedilnimi, matematičnimi in digitalnimi spretnostmi in skoraj enak odstotek (22%) odraslih je nizko usposobljenih ali nizkokvalificiranih, zaradi česar so še bolj izpostavljeni brezposelnosti in socialni izključenosti. Pobuda Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle naslavlja to problematiko s spodbujanjem držav članic EU k ustvarjanju več priložnosti za izobraževanje odraslih in pomoči nizkousposobljenim in nizkokvalificiranim pridobiti višjo stopnjo izobrazbe.

Pandemija korona virusa se je dotaknila vseh aspektov naših življenj, zato je razvoj kritične misli v poplavi digitalnih medijev in informacij zelo pomembno in tako so odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi v tej situaciji še bolj ranljivi.   Zagotavljanje temeljnih spretnosti za vse je nujen korak, s katerim se bomo lažje spopadli s podobnimi situacijami v prihodnje tako na področju izobraževanja, kot tudi sociale, zdravja, okoljske in ekonomske problematike.

Tretji tematski sklop na EPALE bo naslavljal učinkovitost sistema izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih na področjih: - kritične pismenosti, - zdravstvene pismenosti, - finančne pismenosti, - matematičnih spretnosti, - digitalnih spretnosti za vse.

16. in 17. septembra boste lahko sodelovali tudi v spletni razpravi s področja izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih.

Login (33)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več