European Commission logo
Ustvari račun
Izberete lahko več besed z ločilno vejico

EPALE - Spletna platforma za učenje odraslih v Evropi

Dogodki

Dogodki

Dobrodošli v novem koledarju EPALE! To orodje smo oblikovali in izdali z mislijo na vas. Tukaj bodo objavljeni večji dogodki v povezavi z učenjem odraslih, priložnosti za usposabljanje in konference po celi Evropi, namenjeni strokovnjakom za izobraževanje odraslih. Z razvojem platforme EPALE bomo na koledar dodali še več dogodkov.

Veselimo se vašega odziva. V naslednjih mesecih boste lahko objavljali svoje dogodke in pritegnili pozornost ljudi iz cele Evrope.

Uporaba koledarja

Koledar lahko uporabite za iskanje določenih dogodkov ali iskanje po državi, jeziku dogodka, temi, datumu, ciljni skupini in vrsti dogodka, ki se ga želite udeležiti. Če želite izvedeti vse v povezavi z dogodkom, kliknite na element v koledarju.

Kot vedno nas zanima vaše mnenje. Če imate kakršna koli vprašanja ali predloge glede koledarja, se obrnite na center za pomoč EPALE ali pa pišite na Twitter @EPALE_EU.

Opomba: Dogodki v koledarju niso potrjeni s strani Evropske komisije. Priporočamo vam, da dodatno raziščete, ali je posamezen dogodek primeren za vas. Evropska komisija ne odgovarja za odpoved katerega koli dogodka v koledarju EPALE. Uporabnikom svetujemo, naj redno preverjajo spletno mesto posameznega dogodka, da bodo seznanjeni z vsakršnimi spremembami dogodka.

Zožite rezultate iskanja

Uporabite filtre

19 Maj
2024
Come meet our Pottery and Ceramics Course Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance...
19 Maj
2024
Come meet our Arabic Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
19 Maj
2024
Prihajajoči

Creative Knitting at EXPO 2024

Malta
Come meet our Russian Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
20 Maj
2024
Prihajajoči

Innovations in Mentorship & Coaching Dynamics

Hungary,  Budapest

This course caters to individuals who are passionate about human development and understand interpersonal dynamics. Through an in-depth examination, it uncovers the mutually beneficial bond between mentorship and coaching. The content is specifically designed for those in various professions, such as trainers, psychologists, social workers, sociologists, and teachers. It dives deep into the complexities of guiding, supporting, and nurturing the growth of others.

This course is a game-changer for trainers, providing essential strategies for expanding learning beyond conventional approaches. It equips trainers with mentorship principles to elevate their training sessions, leading to more customized and meaningful learning experiences. For psychologists, the coaching aspects of this course are especially beneficial, as they add a proactive and solution-focused dimension to their therapeutic methods. Social workers, who constantly navigate the intersection of support and empowerment, will discover valuable tools to foster stronger and more resilient communities. Sociologists will find valuable insights in this course as it delves into the intricate dynamics of group interactions, leadership structures, and the profound societal influence of mentorship-coaching partnerships. Additionally, educators will discover practical strategies to foster a supportive classroom atmosphere, promoting both academic and personal development in their students.

During the course, attendees will actively participate in interactive sessions, analyze case studies, and complete hands-on exercises, all of which will contribute to a dynamic learning experience. By combining theoretical knowledge with practical applications, participants will leave with a well-equipped set of tools to elevate their professional skills and make a meaningful impact in their industries.