European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

EPALE fokus: Finančná gramotnosť

Je dôležitá zručnosť, vďaka ktorej majú ľudia schopnosť správneho rozhodnutia týkajúceho sa ich peňazí. V týždni od 23. – 27. mája národné tými EPALE spoja svoje sily, aby Vám priniesli zaujímavé blogy, správy a užitočné materiály k tejto téme.

 

Finančná gramotnosť je súbor zručností potrebných k správnemu porozumeniu a interpretácií finančných informácií, smerujúcich k správnemu rozhodnutiu sa v oblasti financií.  

Jedná sa o dôležitú zručnosť, vďaka ktorej majú ľudia schopnosť správneho rozhodnutia týkajúceho sa ich peňazí. Dobrá finančná gramotnosť znamená, že ľudia sú schopní robiť lepšie rozhodnutia, pokiaľ sa jedná o ich úspory na štúdium, dôchodok, prípadne výber hypotéky na kúpu bytu či domu.

Zistite viac o finančnej gramotnosti a tiež o tom, ako môže byť podporovaná od profesorky Annamarie Lusardi – odborníčky na finančnú gramotnosť.

 

Finančná gramotnosť sa netýka len študentov – patrí medzi základnú zručnosť, ktorá mnohým dospelým chýba a je nevyhnutná k dosiahnutiu individuálneho finančného úspechu. V týždni od 23. – 27. mája národné tými EPALE spoja svoje sily, aby Vám priniesli zaujímavé blogy, správy a užitočné materiály k tejto téme. Vy si môžete už teraz pozrieť niektoré z našich doterajších uverejnených tém zameraných na finančnú gramotnosť. Viac príspevkov a užitočných zdrojov:

 

Blogy

Tvorba spoločného kurikula finančnej gramotnosti pre ohrozenú skupinu mladých dospelých, spolu s ohrozenou skupinou mladých dospelých (EN)

Finančné vzdelávanie (RO)

Finančná gramotnosť – kontroverzné koncepty a názory (DE)

Identifikácia a zameranie sa na chybné koncepcie v skupinách (EN)

Otázky a odpovede s Jeanom Beaujouan (FR)

 

Zdroje

Finančná gramotnosť – programy a plány realizácie (DE)

Základné ekonomické vzdelávanie dospelých – záverečná správa (DE)

Boj proti finančnej negramotnosti vo Francúzsku (FR)

Bulharská mapa finančnej gramotnosti (BG)

Katalóg materiálov pre rozvoj finančnej gramotnosti (CS)

Pokyny k zaučeniu do finančnej gramotnosti (DE)

Ekonomická gramotnosť – nové perspektívy (DE)

Ekonomické zručnosti: čo obsahujú a ako sú merané (DE)

FINALLY – finančná gramotnosť pre lepšiu kvalitu života (EN)

Finančné vzdelávanie v Európe, trendy a súčasný vývoj (EN)

Finančná gramotnosť a jej rozpoznanie (DE)

Rozhovor s Miriam Claudi o ekonomickom vzdelávaní (DE)

Kľúčové slovo: Ekonomické vzdelávanie (DE)

Zvládanie osobných financií je súčasťou celoživotného vzdelávania (EN, LT)

Národná stratégia finančného vzdelávania (CS)

Národné stratégie finančného vzdelávania: OECD/INFE strategická príručka (EN, RO)

PISA 2015 Analýza a posúdenie štruktúry vedeckej, čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti (EN)

Prezentácia v Power Pointe: Starobný dôchodok a finančná gramotnosť na Malte (EN)

Vzťah k peniazom a zadlženosť (FR)

Starobný dôchodok a finančná gramotnosť na Malte (EN)

Výučba finančných zručností (EN)

Výučba finančnej a matematickej gramotnosti u dospelých študentov (EN)

Úroveň finančnej gramotnosti v Rumunsku (RO)

Video z projektu FINALLY - finančná gramotnosť pre lepšiu kvalitu života (EN)

Čo je to finančná gramotnosť (FR)

Biela kniha finančnej gramotnosti v Bulharsku (BG)

 

Login (3)

Komentár

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Nadchádzajúce udalosti