European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Temat wiodący EPALE: Świadomość finansowa

Świadomość finansowa to niezbędna umiejętność, która pozwala ludziom na dokonywanie świadomych wyborów w kwestii pieniędzy. W dniach 23-27 maja Krajowe Biura EPALE łączą siły w związku z Tygodniem Świadomości Finansowej na EPALE i udostępniają Państwu ciekawe teksty na blogu oraz użyteczne materiały na ten temat.

Świadomość finansowa to zestaw umiejętności niezbędnych do prawidłowego zrozumienia i interpretowania informacji finansowych, dzięki którym możliwe jest podejmowanie dobrych decyzji finansowych. Jest to niezbędna umiejętność, która pozwala ludziom na dokonywanie świadomych wyborów w kwestii pieniędzy. Wysoka świadomość finansowa oznacza, że osoby są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące oszczędzania na studia i emeryturę lub odnośnie wyboru dobrego kredytu hipotecznego na zakup domu.

Więcej na temat świadomości finansowej i sposobów jej wspierania można dowiedzieć się od prof. Annamarii Lusardi (link zewnętrzny) – specjalisty w zakresie świadomości finansowej.

 

 

Świadomość finansowa nie jest tematem tylko dla studentów – jest to umiejętność, której brakuje wielu osobom dorosłym, a które jej potrzebują do osiągnięcia osobistego dobrobytu finansowego. W dniach 23-27 maja Krajowe Biura EPALE łączą siły, aby udostępnić Państwu ciekawe teksty na blogu oraz użyteczne materiały na ten temat. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi zasobami dotyczącymi świadomości finansowej:

 

Posty na blogu

Edukacja finansowa - racjonalne dysponowanie pieniędzmi (j. polski)

Creating a participative curriculum in financial literacy for young adults at risk with young adults at risk (Tworzenie razem z młodymi osobami dorosłymi z grup ryzyka partycypacyjnego programu edukacyjnego dla tych grup w zakresie świadomości finansowej) – j. angielski

Developing the Financial Capability of Further Education Learners (Rozwijanie kompetencji finansowych osób uczestniczących w dalszej edukacji po szkole średniej innej niż w szkole wyższej) – j. angielski

Dutch government helps citizens do their taxes (Rząd duński pomaga obywatelom w składaniu zeznań podatkowych) – j. angielski

Financial education (Edukacja finansowa) - j. rumuński

Financial literacy – controversial concepts and reflections (Świadomość finansowa – kontrowersyjne koncepcje i refleksje) - j. niemiecki

Financial literacy – more than just arithemtics (Świadomość finansowa – więcej niż arytmetyka) – j. niemiecki

Questions and answers with Jean Beaujouan (Pytania i odpowiedzi z Jean’em Beaujouan) - j. francuski

 

Zasoby

Wykluczenie finansowe seniorów i działania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW na rzecz edukacji finansowej tej grupy (j. polski)

Basic economic adult education – final report (Podstawowa edukacja finansowa osób dorosłych – raport końcowy) – j. niemiecki

Bulgarian map of financial literacy (Bułgarska mapa świadomości finansowej) – j. bułgarski

Catalogue of materials for the development of financial literacy (Zestaw materiałów do rozwoju świadomości finansowej) – j. czeski

CurVe Guidelines on financial literacy (Wytyczne CurVe w zakresie świadomości finansowej) – j. niemiecki

Economic literacy – new perspectives (Świadomość finansowa – nowe perspektywy) – j. niemiecki

Economic skills: what they include and how they’re measured (Kompetencje ekonomiczne: co się na nie składa i jak są mierzone) – j. niemiecki

FINALLY – Financial literacy for a better quality of life (FINALLY – Financial literacy for a better quality of life, czyli Świadomość finansowa dla lepszej jakości życia) – j. angielski

Financial Education in Europe Trends and Recent Developments (Edukacja finansowa w Europie – trendy i ostatnie postępy) – j. angielski

Financial literacy - programmes and service plans (Świadomość finansowa – programy i plany usług) -  j. niemiecki

Financial literacy and recognition (Świadomość finansowa i uznawanie) – j. niemiecki

Financial literacy and the tasks at hand in Hungary (Świadomość finansowa i zadania -  Węgry) – j. angielski

Financial literacy, vocational training and the world of work (Świadomość finansowa, szkolenia zawodowe i świat pracy) – j. węgierski

Interview with Miriam Claudi about economic education (Wywiad z Miriam Claudi na temat edukacji ekonomicznej) – j. niemiecki

Keyword: Economic education (Słowo klucz: edukacja ekonomiczna) – j. niemiecki

Manage Personal Finances Are Part of Lifelong Learning (Zarządzanie finansami osobistymi jako część uczenia się przez całe życie) – j. angielski

Measuring attitudes to financial literacy (Pomiar postaw wobec świadomości finansowej) – j. węgierski

National Financial Education Strategy (Narodowa Strategia Edukacji Finansowej) – j. czeski

National Strategies for Financial Education: OECD/INFE Policy Handbook (Narodowe Strategie Edukacji Finansowej: Podręcznik  w zakresie polityk OECD/INFE) – j. angielski

PISA 2015 Assessment and Analytical Framework Science, Reading, Mathematical and Financial Literacy (PISA 2015 - Ocena i ramy analityczne w zakresie rozumowania naukowego, czytania, umiejętności matematycznych i świadomości finansowej) – j. angielski

Power Point Presentation: Retirement Income and Financial Literacy Malta (Prezentacja PowerPoint: Dochód na emeryturze i świadomość finansowa – Malta) – j. angielski

Relationship to money and over-indebtedness (Stosunek do pieniędzy a nadmierne zadłużenie) – j. francuski

Retirement Income and Financial Literacy in Malta (Dochód na emeryturze i świadomość finansowa – Malta) – j. angielski

Teaching financial literacy and numeracy to adult learners (Edukacja osób dorosłych w zakresie świadomości finansowej i umiejętności liczenia) – j. angielski

Teaching Financial Skills (Edukacja w zakresie umiejętności finansowych) – j. angielski

The battle against financial illiteracy in France (Walka z brakiem świadomości finansowej we Francji) – j. francuski

The level of financial literacy in Romania (Poziom świadomości finansowej w Rumunii) – j. rumuński

Video in the project FINALLY – Financial literacy for a better quality of life (Film z projektu FINALLY – Financial literacy for a better quality of life , czyli Świadomość finansowa dla lepszej jakości życia) – j. angielski

What is financial literacy? (Co to jest świadomość finansowa?) – j. francuski

White book of financial literacy in Bulgaria (Biała księga na temat świadomości finansowej w Bułgarii) – j. bułgarski

Login (3)

Komentarz

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej