Mergi la conţinutul principal
Ghid EPALE pentru publicările în calendar

Ghid EPALE pentru publicările în calendar

 Este important să vă asigurați că toate rubricile formularului pentru publicările de evenimente sunt corect completate. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a vedea ce informații sunt necesare la fiecare secțiune.

 Numele rubricii

  Ce informații sunt necesare la această rubrică?

Titlu

Scrieți titlul evenimentului

Eveniment SNA

Bifați „Eveniment SNAˮ dacă evenimentul este organizat de Serviciul Național de Asistență.

Taxă de participare

Bifați căsuța dacă există costuri asociate participării la eveniment.

Eveniment online

Bifați căsuța dacă este vorba despre un eveniment online.

Data

Selectați data sau datele evenimentului în calendarul derulant.

Țară

Selectați țara în care are loc evenimentul. Dacă este vorba despre un eveniment online, lăsați această rubrică necompletată.

Oraș

Selectați orașul în care are loc evenimentul. Dacă este vorba despre un eveniment online, lăsați această rubrică necompletată.

Ora

Indicați ora de începere și de încheiere a evenimentului.

(Editare rezumat)

Dacă dați clic aici, puteți scrie un scurt rezumat al evenimentului, care vă apărea apoi în lista de evenimente.

Detalii despre eveniment

Scrieți o scurtă descriere a evenimentului. Includeți locul de desfășurare (precizați dacă este online), titlul și, dacă este posibil, descrieți în linii mari agenda evenimentului și ce va acoperi fiecare sesiune.

Imagine

Dacă există o imagine sau un logo al evenimentului, le puteți încărca aici. Dacă nu, lăsați această rubrică necompletată.

Limba principală (limba sau limbile evenimentului)

Selectați limba sau limbile în care se va desfășura evenimentul.

Tipul evenimentului

Selectați un tip de eveniment din lista verticală. Există două tipuri de evenimente: conferință (care include evenimente, seminarii și webinarii) și eveniment de dezvoltare profesională (MOOC - cursuri online deschise și în masă - și cursuri).

Termen-limită de înscriere

Selectați în calendarul derulant data până la care cei interesați trebuie să se înscrie. Introduceți ora-limită pentru înscriere.

Site-ul evenimentului-Titlu

Indicați numele site-ului pe care delegații se pot înscrie și pot afla mai multe informații despre eveniment.

Site-ul evenimentului-URL

Indicați URL-ul site-ului pe care delegații se pot înscrie (http://)

Agendă - Titlu

 

Scrieți titlul agendei, de ex. Agenda conferinței de lansare a EPALE

URL

Indicați URL-ul unde se poate consulta online agenda (http://)

Organizat de

Scrieți numele instituției sau instituțiilor care organizează evenimentul. Scrieți detaliat orice acronime.

Date de contact

Scrieți datele de contact pentru eveniment, inclusiv o adresă de e-mail și un număr de telefon.

Proiect UE nr.

Dacă evenimentul este organizat în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, scrieți numărul proiectului. Dacă nu, lăsați necompletat.

Grup-țintă

Selectați grupul sau grupurile-țintă ale evenimentului din meniul vertical.

Număr de delegați

Selectați numărul de delegați din meniul vertical.

Tema abordată

Selectați tema abordată de eveniment din meniul vertical.

Scopuri și obiective

Descrieți scopurile și obiectivele evenimentului.

Rezultate scontate ale învățării

Descrieți rezultatele scontate ale învățării aferente cursului. Se aplică doar în cazul evenimentelor de dezvoltare profesională. Lăsați această rubrică necompletată în cazul conferințelor.

Recunoașterea/certificarea participării

Descrieți recunoașterea și certificarea oferite în urma participării la curs. Se aplică doar în cazul evenimentelor de dezvoltare profesională. Lăsați această rubrică necompletată în cazul conferințelor.

Etichete

Alegeți etichetele relevante din lista prestabilită.