Resource Details
ZASÓB

Nagranie z debaty FRSE: Czego potrzebują uczyć się dorośli, by żyć we współczesnym społeczeństwie

W debacie zrealizowanej przez FRSE, Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP wzięło udział pięcioro ekspertów specjalizujących się w dziedzinie uczenia dorosłych. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu niezawodowej edukacji dorosłych oraz refleksjami na temat kompetencji kluczowych niezbędnych do życia we współczesnym świecie.

Eksperci odnieśli się także do czterech obszarów priorytetowych i jednocześnie wyzwań społecznych, jakie powinny znaleźć odniesienie w projektach finansowanych w ramach obecnej perspektywy programu Erasmus+: włączenia społecznego i różnorodności; kwestii związanych ze środowiskiem i zapobieganiem zmianom klimatycznym; transformacji cyfrowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym.

Resource Details
Zdjęcie z debaty online, w której wzięło udział 6 osób.
Autor(autorzy) materiału
FRSE i PAP
Typ zasobów
Inne
Kraj
Polska
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!