European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Warsztaty EPALE: Młodzi dorośli - edukacja i rynek pracy

Ruszyła rejestracja na Warsztaty EPALE!

Dialog międzypokoleniowy, wsparcie na rynku pracy, innowacje w edukacji czy doradztwo zawodowe to tylko przykłady zagadnień, którymi zajmiemy się podczas kolejnych warsztatów EPALE. Jeśli pracujesz z młodymi dorosłymi i szukasz inspiracji na długofalowe działania, to dołącz do nas.

Spotykamy się 6 września 2022 r., w godz. 10.00-16.30, online, na platformie ZOOM.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na platformie EPALE. 

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE.

Sprawdź program i wybierz coś dla siebie!

plik graficzny z programem

Warsztaty_EPALE - program.pdf
(120.74 KB - PDF)
Pobierz

DOROTA GIERSZEWSKI

(Nie)kompetentni obywatele?  

10.00-12.00

Wydaje Ci się, że niewiele możesz zrobić, aby zaktywizować ludzi w środowisku lokalnym? Zależy Ci na budowaniu poczucia sprawstwa? Chcesz mobilizować młodych dorosłych do działań i stworzyć im możliwość zaplanowania własnej przyszłości? Jeśli tak, ten warsztat jest dla Ciebie.  

Warsztat pozwoli na poznanie zasad partycypacji, sposobów jej animowania i wzmacniania. Partycypacja to nie cel sam w sobie, a wybór dialogu budującego nowy wymiar życia społecznego. Pozwala on na wprowadzanie zmian w sferze publicznej i jest kamieniem milowym w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas warsztatów poznasz wymiary, metody, bariery partycypacji oraz dobre praktyki i inspiracje.  

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz wiedzieć: 

 • Jakich kompetencji potrzebują młodzi dorośli, aby aktywnie się angażować? 
 • Kto może partycypować? Na czym polega stopniowalność partycypacji? 
 • Jakie są metody efektywnej partycypacji? 
 • Jak pomóc ludziom w budowaniu poczucia własnej skuteczności?  

dr hab. Dorota Gierszewski  wykładowca akademicki, badaczka, trenerka, organizatorka społecznościowa, andragog. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc funkcję Kierownika Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Zainteresowana problematyką nieformalnej edukacji dorosłych, obywatelskości, migracji, międzykulturowości. Realizatorka projektów badawczych i edukacyjnych w kontekście aktywizacji społecznej dorosłych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania procesu uczenia się przez całe życie, kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, mniejszości narodowych i etnicznych.  Ambasadorka EPALE.

Limit miejsc został wyczerpany. Zarejestruj się na listę rezerwową, skontaktujemy się z Tobą, gdy zwolni się miejsce: https://www.webankieta.pl/ankieta/792048/lista-rezerwowa-niekompetentni-obywatele.html


AGATA SZPAK

Jak podnosić kompetencje i kwalifikacje młodych dorosłych, aby dać im szansę na lepszy start?

10.00-12.00

Uczeń będący pod opieką Ochotniczych Hufców Pracy ma możliwość otrzymania wsparcia wykwalifikowanej kadry: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, wychowawcy, specjalistów ds. projektów i programów edukacyjnych i europejskich. Zwiększa to szansę na zbadanie potrzeb danego ucznia i jego oczekiwań, a także planów na przyszłość i predyspozycji zawodowych.

W trakcie warsztatów porozmawiamy o młodych dorosłych, którzy są uczestnikami i absolwentami Ochotniczych Hufców Pracy. Pokażemy, jaki wpływ na ich rozwój zawodowy ma udział w projektach krajowych i międzynarodowych oraz certyfikowanych kursach zawodowych.

Zaprezentujemy losy absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie, dalszą naukę czy też otworzyli własną działalność gospodarczą.

Podczas spotkania przedstawimy dobre praktyki i zastanowimy się wspólnie:

 • Jak można pomóc młodym dorosłym podjąć zatrudnienie w wybranym zawodzie?
 • Jak zbadać predyspozycje zawodowe, aby jak najlepiej wspomóc w wyborze ścieżki zawodowej/edukacyjnej?
 • Jak udział w projektach, czy też w kursach zawodowych pomaga znaleźć uczestnikom dobre zatrudnienie?
 • Jak udział w takich projektach i kursach zmienia samego uczestnika?

Agata Szpak – z wykształcenia kulturoznawca, pracowała z osobami z niepełnosprawnościami, z pracownikami tymczasowymi (Agencja Pracy) oraz osobami z zagranicy poszukującymi zatrudnienia (Ukraina). Od 2018 roku pracuje z młodzieżą, w tym z uczestnikami OHP. Początkowo, jako doradca zawodowy (prowadząc zajęcia dla uczniów, jak również indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe), a obecnie jako specjalista ds. programów edukacyjnych i europejskich w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Wdraża, realizuje i rozlicza projekty krajowe i zagraniczne. Uczestniczka certyfikowanych szkoleń dot. zagadnień pracy z młodzieżą (m.in.: „Jak wybrać zawód i ścieżkę edukacyjną?”, „Indywidualne  i  grupowe  doradztwo  edukacyjno-zawodowe  –  metody i narzędzia).

Limit miejsc został wyczerpany. 


NOEMI GRYCZKO

Jak wykorzystać nowe technologie do budowania dialogu międzypokoleniowego?

12.15-14.15

Działania międzypokoleniowe i dialog międzypokoleniowy rosną na znaczeniu. Jednocześnie wciąż brakuje sprawdzonych narzędzi i metod włączających przedstawicieli różnych pokoleń do rozmowy, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie. W czasie warsztatu przyjrzymy się prostym w realizacji pomysłom. Pokażemy, jak dzięki zasobom sieci i nowym technologiom, przełamać bariery i lepiej się poznać.

Podczas warsztatu:

 • Porozmawiamy, od czego warto zacząć budowanie porozumienia między pokoleniami;
 • Przedstawię trzy sprawdzone pomysły na storytelling międzypokoleniowy;
 • Sprawdzimy, jak twórczo wykorzystać dane z GUSu, aby unaocznić trendy demograficzne w Polsce;
 • Opowiem o doświadczeniach z realizacji 5 edycji kursu online Archipelag Pokoleń;
 • Podpowiemy, gdzie szukać inspiracji.

Uwaga: Zachęcamy do udziału za pośrednictwem komputera, a nie smartfona. Przydadzą się słuchawki.

Noemi Gryczko - projektuje doświadczenia edukacyjne online i offline. Uczy jak wykorzystywać́ technologie, aby lepiej angażować́ pracowników, studentów i uczestników konferencji. Wspierała ponad 400 profesorów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w transformacji cyfrowej. Wdraża projekty rozwoju kompetencji cyfrowych. Ambasadorka EPALE.

Limit miejsc został wyczerpany. Zarejestruj się na listę rezerwową, skontaktujemy się z Tobą, gdy zwolni się miejsce: https://www.webankieta.pl/ankieta/792054/lista-rezerwowa-jak-wykorzystac-nowe-technologie-do-budowania-dialogu-miedzypokoleniowego.html


BARBARA HABRYCH

Tutoring jako metoda rozwoju młodych dorosłych

12.15-14.15

Tutoring to metoda kojarzona przede wszystkim ze środowiskiem akademickim. Czym jest tutoring rozwojowy, a czym naukowy? Czym tutoring różni się od coachingu i mentoringu? Dlaczego warto proponować tę metodę młodym dorosłym, nie tylko w czasie studiów?

Jestem tutorką, trenerką i superwizorką tutorów. Specjalizuję się w tutoringu rozwojowym. Na warsztat zapraszam edukatorów młodych dorosłych, którzy chcieliby poznać podstawowe założenia metody, korzyści z jej stosowania i sposoby pracy z podopiecznymi w procesie tutorskim.

Podczas warsztatu podzielę się swoim doświadczeniem tutorskim, zaprezentuję oraz pozwolę Ci doświadczyć wybranych narzędzi tutorskich w 4 obszarach:

 • Budowanie relacji – jakie pytania „otwierają”, jak dawać uwagę niewartościującą, jaka jest rola informacji zwrotnej?
 • Zasoby, talenty – jak pomagać nazwać, odkryć i rozwijać talenty?
 • Rozwój krytycznego myślenia – jak pomagać zamienić schematy myślowe na pogłębioną refleksję nad rzeczywistością?
 • Wartości i cele – jak pomagać formułować ambitne cele, zgodne z wartościami podopiecznego?

Barbara Habrych – pedagożka, ekspertka HR, trenerka biznesu i edukacji. Specjalizuje się w tematyce rekrutacji i rynku pracy, procesów HR, uczenia się dorosłych, tutoringu, doradztwa zawodowego  i rozwijania kompetencji przyszłości. Ambasadorka EPALE.

Limit miejsc został wyczerpany. Zarejestruj się na listę rezerwową, skontaktujemy się z Tobą, gdy zwolni się miejsce: https://www.webankieta.pl/ankieta/792057/lista-rezerwowa-tutoring-jako-metoda-rozwoju-mlodych-doroslych.html


LIDIA POKRZYCKA

Innowacje w nauczaniu młodych dorosłych. Aplikacje dydaktyczne w praktyce

14.30-16.30

Chcesz uczyć skutecznie i innowacyjnie? Szukasz inspiracji i pomysłów, jak uczyć z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji dydaktycznych? Chcesz efektywnie uczyć w luźnej, przyjaznej atmosferze, wykorzystując do tego celu również zabawę? 

Podczas warsztatu:

 • Omówimy kilkadziesiąt programów i aplikacji gotowych do wykorzystania podczas innowacyjnych szkoleń;
 • Porozmawiamy o innowacyjnych zajęciach stacjonarnych i online, także na zagranicznych przykładach;
 • Podyskutujemy nad planowaniem innowacyjnych warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem poznanych aplikacji;
 • Przeanalizujemy wybrane studia przypadków.

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS – realizowała i realizuje granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS), NAWA, Europlanet RI 2020 Expert Exchange z zakresu PR, innowacyjnych metod nauczania, e-learningu w praktyce. Jest stypendystką m.in. National Foundation Archimedes w Estonii. W 2019 roku została EDUinspiratorem FRSE w kategorii szkolnictwo wyższe. Jest certyfikowanym e-nauczycielem i e-metodykiem oraz ekspertem e-learningu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Redaktorka serii bezpłatnych, anglojęzycznych e-booków pod wspólnym tytułem "Innovative Teaching Methods". 

Limit miejsc został wyczerpany. Zarejestruj się na listę rezerwową, skontaktujemy się z Tobą, gdy zwolni się miejsce: https://www.webankieta.pl/ankieta/792060/lista-rezerwowa-innowacje-w-nauczaniu-mlodych-doroslych-aplikacje-dydaktyczne-w-praktyce.html


MAŁGORZATA ROSALSKA

Rozmowa doradcza w pracy z młodymi dorosłymi

14.30-16.30

Na ten warsztat szczególnie zapraszam doradców zawodowych pracujących z młodymi dorosłymi. Porozmawiamy o tym, jakie szczególne wyzwania stoją przed doradcami pomagającymi osobom na wczesnych etapach kariery zawodowej. Skupimy się na rozmowie doradczej, jako najbardziej powszechnej technice udzielania wsparcia doradczego. Trochę porozmawiamy także o przekonaniach dotyczących pokoleń, profilaktyce niepowodzeń karierowych, prekariacie.

Podczas warsztatu:

 • Omówimy sytuację młodych na rynku pracy;
 • Wskażemy wybrane kierunki i obszary pracy doradczej z tą grupą klientów;
 • Przećwiczymy planowanie rozmowy doradczej w kontekście wybranych wyzwań z jakimi zmagają się młodzi dorośli;
 • Przećwiczymy wybrane techniki prowadzenia rozmowy doradczej;
 • Krytycznie poprzyglądamy się rodzajom pytań, które pojawiają się na rozmowach doradczych.

dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

Limit miejsc został wyczerpany. Zarejestruj się na listę rezerwową, skontaktujemy się z Tobą, gdy zwolni się miejsce: https://www.webankieta.pl/ankieta/792063/lista-rezerwowa-rozmowa-doradcza-w-pracy-z-mlodymi-doroslymi.html 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej