European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Применети филтери

20 Jun
2024
Следен

Media & Learning 2024 – Back to the Future?

Belgium,  Leuven

What lies ahead a return to traditional learning services? Or harnessing the transformative potential of AI and Immersive technologies?