European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Kad izglītotāji mācās no saviem studentiem

Mācīšanās nav tikai zināšanu, prasmju vai kompetenču iegūšana. Nozīmīga mācīšanās ir pārveidojoša, apgalvo TIMELESS projekta partneri.

Projektam TIMELESS ir jau vairāki rezultāti un viens no tiem ir ceļvedis pieaugušo izglītotājiem. Projekta partneri nodarbojas ar nemateriālā kultūras mantojuma aktīviem, ko kopīgi ierosinājuši viņu izglītojamie partneru valstīs. Tie ir stāsti un dokumenti par mutvārdu izpausmēm un tradīcijām, sociālajām praksēm, performanču mākslu, kā arī kultūras identitāti. Kultūras mantojumam ir tik daudz izpausmju, ka tās ir grūti klasificēt.

TIMELESS projekts ir paredzēts gan pieaugušo izglītotājiem, gan gados vecākiem angļu valodas apguvējiem.

logo timeless.

Pieaugušo izglītotāji, kas strādā ar gados vecākiem dalībniekiem, izmantos kursu pedagogiem un “Know-How” ceļvedi, kas atbalstīs kursa pasniegšanu, sešos moduļos. “Know-How” ceļvedis palīdzēs pieaugušo izglītotājiem vadīt kursu. It īpaši tas attiecas uz tematiem, kā:

  • Vecāku dalībnieku pieņemšana darbā
  • Nemateriālo kultūras priekšmetu atlase kopā ar vecākiem dalībniekiem 
  • Zināšanu un mācību resursu vākšana
  • Stāstu veidošana
  • Mācību digitalizācija: stāstu kartes un Kahoot
  • Novērtēšana

Svarīgāk ir tas, ka “Know-How” rokasgrāmata ir veltīta “slēptās kultūras” elementu savienošanai ar svešvalodu apguves procesu. 

Nemateriālā kultūras mantojuma meklēšana, mācoties angļu valodu

Pamācībā ir aplūkotas vairākas tēmas. Izvēlēties nemateriālos kultūras priekšmetus kopā ar vecākiem audzēkņiem, ir tikai viena no tām. Visticamāk, gados vecāki dalībnieki sniegs visdažādākos ieteikumus. Daži ieteikumi būs konverģenti vai pārklāsies. Šādi ieteikumi var kļūt par nemateriālā kultūras mantojuma objektu, ja izglītojamo kopiena tiem piešķir kopīgu sociālo vērtību. Citādi izsakoties, ja izglītojamo kopiena atzīst tās vērtību sabiedrībai un savas identitātes saglabāšanai, tas var kļūt par nemateriālā kultūras mantojuma objektu. 

Tradicionālās pieejas mācībām, kuru pamatā ir uzspiesta mācību programma un mācību metodes, var būt noderīgas formālajā izglītībā, bet ne neformālajā izglītībā. Tai ir jābūt elastīgai un pēc iespējas tuvākai pieaugušo dzīvei. Tas jo īpaši attiecas uz vecākiem dalībniekiem.

Ja vēlaties noskaidrot par projektu vairāk sekojiet saitei šeit: https://www.eutimeless.info/en/course/1 

 

Rakstu sagatavoja Dušana Findeisen, Slovēnijas Trešā vecuma Universitātes, izglītības pētniecības un attīstības institūta vadītāja. Kopš 1984. gada Dušana Findeisen nodarbojas ar gados vecāku cilvēku izglītību un vietējās attīstības izglītību bijušajā Dienvidslāvijā, Slovēnijā un daudzās citās Eiropas valstīs.

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk