News
Naujienos

Socialinės medijos ir skirtingos amžiaus grupės: mūsų santykis su skaitmeniniu pasauliu

VšĮ Soros International House ( SIH) kartu su partneriais Latvijoje, Islandijoje ir Norvegijoje jau antrus metus įgyvendina NordPlus Adult projektą „Be Digital -Social Media Skills for 50+” www.be-digital-project.eu , kurio pagrindinis tikslas - stiprinti Baltijos ir Šiaurės šalių vyresnių nei 50 metų amžiaus piliečių socialinių medijų ir skaitmenines kompetencijas , siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, padidinti konkurencingumą ir prailginti jų produktyvų darbo laiką iki pensijos ir ilgiau.

Po bandomųjų projekto mokymų, kurių metu testavome projekto partnerių parengtą programą, bei baigiamojo mokymų renginio - virtualios mokymų dalyvių ir dėstytojų konferencijos https://be-digital-project.eu/events/be-digital-live-web-conference/  kilo mintis giliau paanalizuoti skirtingų kartų ir amžiaus grupių santykį su socialiniais tinklais ir medijomis: tapo įdomu panagrinėti kaip tampriai savo kasdienę ir profesinę veiklą su skaitmeniniu pasauliu sieja jaunesnės kartos atstovai, taip vadinamieji „digital natives“ ir mūsų projekto tikslinė grupė – vyresni nei 50 metų amžiaus žmonės, kuriuos galime apibūdinti kaip „ digital immigrants“.

Taip pat, buvo įdomu paanalizuoti, kaip keitėsi vyresniosios kartos santykis su skaitmeniniu pasauliu nuo 21-ojo amžiaus pradžios ir sužinoti , ar takoskyra tarp kartų, sąveikaujant su skaitmeniniu pasauliu, per 20 pastarųjų metų sumažėjo ar padidėjo. Taip pat,  nusprendėme pasidomėti ir panagrinėti, kokie faktoriai įtakoja žmogaus pasirinikimą tobulinti savo skaitmenines kompetencijas bei - būti ar nebūti aktyviu socialiniuose tinkluose: buvo svarbu sužinoti kiek tai lemia lytis, socialinis statusas, išsilavinimas ir pan.?

Tad, susipažinę su įvairių Europos šalyse atliktų tyrimų rezultatais, nusprendėme , kad mūsų projekto tarptautinė nuotolinė  konferencija „Social Media and Different Age Groups: How We Interact with the Digital World“ https://be-digital-project.eu/conference/ galėtų padėti visiems, besidomintiems bendravimu ir bendradarbiavimu tarp kartų bei skirtingų kartų santykiu su skaitmeniniu pasauliu, atsakyti į daugelį juos dominančių klausimų bei suteikti impulsą tam tikrų aktualijų analizei ir problemų sprendimui.

Renginys buvo tikrai sėkmingas. Jame dalyvavo daugiau negu 140 dalyvių iš įvairių Europos šalių . Visi jie vienareikšmiškai pasisakė, jog konferencijos tema yra labai aktuali šiuolaikinei visuomenei, nes sunkiai galėtume įsivaizduoti 21-ojo amžiaus pilietį, nesugebantį tinkamai bendrauti virtualioje erdvėje bei naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Konferencijos pranešėjai ir panelinės diskusijos dalyviai , kurie atstovavo įvairias amžiaus grupes, akcentavo, jog gebėjimas puikiai orientuotis skaitmeniniame pasaulyje nėra papildomi žmogaus įgūdžiai,  kaip, tarkim,  trečios ar ketvirtos užsienio kalbos mokėjimas , tai – vienas iš pagrindinių  šiuolaikinio  žmogaus bendrųjų gebėjimų, reikalingų asmens savirealizacijai ir jo tobulėjimui,  bei , dažniausia, sudėtinė profesinių kompetencijų dalis.

Grįžtant prie šio projekto įgyvendinimo, dar kartą noriu pabrėžti, jog neatsitiktinai pagrindiniu jo tikslu pasirinkome vyresnių nei 50 metų amžiaus Šiaurės ir Baltijos šalių piliečių socialinės žiniasklaidos ir skaitmeninių kompetencijų įgūdžių stiprinimą. Šios tikslinės  grupės pozicijų sustiprinimui darbo rinkoje bei siekiant  šios kartos žmonių lygiaverčio komunikavimo su jaunesnės kartos atstovais profesiniais ar asmeniniais klausimais, o taip pat jų kokybiškos savirealizacijos virtualioje erdvėje,  parengėme" Be Digital" programą  https://be-digital-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/Be-Digital_Training_Programme.pdf , kuria kviečiame pasinaudoti visus suaugusiųjų švietėjus ir mokytojus, dirbančius su tais, kurie siekia tobulinti savo skaitmenines kompetencijas. Programa gali būti naudojama įvairiais aspektais: išdėstomas pilnas  15 valandų kursas, pasirenkami atskiri programos moduliai pagal besimokančiųjų poreikius, programa naudojama kaip  gairės skaitmenių  kompetencijų stiprinimo mokymams.

Daiva Malinauskienė, Soros International House direktorė, "Be Digital" projekto koordinatorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir LieDM asociacijų valdybos narė, tarptautinės FocusEd asociacijos prezidentė .

 

Login (3)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos