European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Europos pagrindinių kompetencijų tinklo (EBSN) gebėjimų ugdymo rinkinio (CBS) atvirieji švietimo ištekliai (OER), skirti formuoti integruotos politikos požiūrį ugdant pagrindines kompetencijas

In-text_version

 

Integruotos politikos požiūris ugdant pagrindines kompetencijas

 

Pirmasis žingsnis pristatant EBSN gebėjimų ugdymų rinkinį yra atvirųjų švietimo išteklių dalis, skirta palengvinti nuoseklios, veiksmingos ir tvarios politikos sukūrimą ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti pagrindinių kompetencijų ugdymą visose Europos šalyse. Šioje tematinėje dalyje visiems suinteresuotiems subjektams pateikiama šių klausimų apžvalga:

  • poreikis sukurti integruotų pagrindinių kompetencijų politiką ir užtikrinti jos veiksmingumą;
  • elementai, kurie turi sudaryti nacionalinę politiką, siekiant užtikrinti, kad ji būtų veiksminga ir tvari;
  • keletas gerosios praktikos pavyzdžių.

Pagrindinė tikslinė grupė – švietimo politikos formuotojai nacionaliniu lygmeniu. Susipažinę su šiuo išteklių rinkiniu, jie įgis daugiau žinių apie suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymą ir galės geriau suprasti sėkmę užtikrinančius veiksnius, kurie apžvelgiami gerosios praktikos pavyzdžiuose.

Siekiant sukurti šios srities integruotą nacionalinę politiką, labai svarbu į jos kūrimo procesą nacionaliniu lygmeniu įtraukti visus suinteresuotus subjektus, dirbančius srityse, kurios gali būti nebūtinai tiesiogiai susijusios su švietimu, bet yra labai svarbios įgyvendinant pagrindinių kompetencijų politiką – tai sritys, susijusios su įtraukumu, sveikatos priežiūra ir socialine gerove.  Nacionalinėms valdžios institucijoms ir suinteresuotiems subjektams, atsakingiems už šių sričių švietimo planų įgyvendinimą, ši gebėjimų ugdymo rinkinio dalis padės geriau suvokti, kaip svarbu visuose lygmenyse sukurti gerai koordinuojamus ir įgyvendinamus planus.

Ši dalis bus taip pat naudinga regioninėms švietimo institucijoms ir paslaugų teikimo įstaigų vadovams – jie susipažins su naujų politikos krypčių apžvalga ir galės pasiruošti įgyvendinimo etapui.

 

Kaip naudotis šia dalimi

Atviraisiais švietimo ištekliais galima naudotis dviem alternatyviais būdais, priklausomai nuo kiekvieno vartotojo interesų ir patirties:

  • Pirmas būdas – susipažinimas su visu tekstu (Text path) (skaitant toliau išdėstytus skyrius), vartotojai gali susipažinti su aiškinamuoju tekstu, suskirstytu į poskyrius, kuriuose pristatomi skirtingi konkrečios srities ištekliai. Čia paaiškinama, kodėl vartotojams reikėtų susipažinti su šia medžiaga. Taip pat pateikiami klausimai apsvarstymui ir nuorodos į kitus šaltinius.
  • Antras būdas – susipažinimas su ištekliais (Resource path) (tiesiogiai atveriant išteklių sąrašą), vartotojams pateikiamas atrinktų įvairių išteklių sąrašas. Ištekliai taip pat suskirstyti į poskyrius pagal potemes (t. y. pagal teksto (Text path) skyrius). Čia pateikiamas trumpas turinio aprašymas ir, jei yra, nuorodos į susijusią medžiagą.

Skaitant visą tekstą (Text path) galima išsamiau suprasti iškylančius pagrindinių kompetencijų politikos klausimus. Tai rekomenduojama tiems, kuriems reikia pradinių žinių šioje srityje. Išteklių būdas (Resource path) skirtas vartotojams, kurie jau yra susipažinę su visu tekstu (Text path) ir tiesiog nori informacijos apie išteklius. Nesvarbu, kokį būdą pasirinks atvirųjų švietimo išteklių vartotojai – jie turėtų studijuoti medžiagą, kuri geriausiai atitinka jų poreikius ir tikslą.

 

Struktūrinių dalių sąrašas

  • 1 skyrius. Politikos sistema               Čia kalbama apie kompetencijų gerinimą (Upskilling Pathways), pagrindinį tikslą, pateikiamos rekomendacijos ir konkrečių šalių pavyzdžiai, kaip pasirengti politikos įgyvendinimui.

 

Čia aptariami pagrindinių kompetencijų politikos klausimai ir susiję iššūkiai, skiriant ypatingą dėmesį raštingumui ir politikos krypčių derinimui. Pristatomi skirtingi požiūriai į šias koncepcijas.

 

EBSN, kaip platus tarptautinis pagrindinių kompetencijų tinklas, pateikia savo įžvalgas šioje srityje – suteikia prieigą prie trumpų politikos apžvalgų, ataskaitų, ekspertų pranešimų ir 2018 m. konferencijos Berlyne deklaracijos.

 

Čia apžvelgiami įspūdžiai, patirtis ir pamokos įgyvendinant politikos iniciatyvas vietos ir (ar) regiono lygmeniu – ypatingas dėmesys skiriamas individualiems poreikiams. Vartotojams pateikiamos ataskaitos apie praktinę konkrečių iniciatyvų įgyvendinimo patirtį (pavyzdžiui, Piliečių programa (Citizens’ Curriculum)) ir ekspertų patarimai, kaip įgyvendinti politiką.

 

Ištekliai renkami ir įtraukiami į sąrašus pagal atvirųjų švietimo išteklių skyrius. Viršuje yra nuoroda, kurią paspaudus vartotojams bus suteikta tiesioginė prieiga prie „Epale“ išteklių ir kitos medžiagos, kuri naudojama tekste (Text path). 

 

Atgal į pagrindinį EBSN CBSpuslapį

 

Pateikite pasiūlymus

Mums svarbu palaikyti grįžtamąjį ryšį su vartotojais. Skirkite šiek tiek laiko – dalyvaukite trumpoje apklausoje. Ji padės mums pagerinti atvirųjų švietimo išteklių dalis, kurios bus skelbiamos ateityje. 

Mes visada laukiame pasiūlymų, kokias temas ir išteklius galima būti įtraukti į šią atvirųjų švietimo išteklių dalį ateityje. Savo pasiūlymus pateikite pastabų skiltyje apačioje. Atkreipiame dėmesį, kad konkrečių skyrių pasiūlymus pageidautina pateikti skyriaus puslapio apačioje esančioje komentarų skiltyje.

Jei kils klausimų, kreipkitės į mus el. paštu (laiškas išsiunčiamas paspaudus nuorodą).

Login (7)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos