Is é EPALE an t-ardán pobail do Ghairmithe Foghlama Aosaí san Eoraip

Is ardán ballraíochta oscailte ilteangach é EPALE a sholáthraíonn an t-ábhar, na hacmhainní, an oiliúint agus an líonrú chun cabhrú leat scileanna nua a fhoghlaim, fanacht ar an eolas agus páirt a ghlacadh sa phobal um Fhoghlaim Aosach

Cuir aithne ar EPALE

Tá rud éigin ag EPALE do gach duine san earnáil um Fhoghlaim Aosach

Tá EPALE deartha chun an earnáil um Oideachas Aosach ar fud na hEorpa a neartú trí thacú le forbairt ghairmiúil Cleachtóirí Foghlama Aosach aonair agus trí acmhainn na nEagraíochtaí a sholáthraíonn cláir foghlama d'aosaigh a thógáil.

Cuireann sé ar chumas na mball nasc a dhéanamh le comhghleacaithe ar fud na hEorpa agus foghlaim uathu, trína phostálacha blag, fóraim phlé, uirlisí comhoibrithe agus aimsitheoir comhpháirtí: arna chomhlánú le comhdhálacha, seimineáir ghréasáin, ceardlanna agus imeachtaí líonraithe.

Cén fáth ar chóir duit a bheith páirteach in EPALE?

Cad atá daoine eile ag rá faoi EPALE?

Chuir EPALE réimse leathan ábhar ar fáil i gcónaí chun suim lucht féachana éagsúil a spreagadh.
- EPALE User Survey 2019
Testimonial.

Bí inár bpobal iontach inniu!

Bí inár bpobal nó coinnigh bord ar bord lenár nuachtlitir