chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Blogi

Noorsootöötaja kutse taotlejaid on iga aastaga rohkem

11/12/2019
, Madli Leikop
Kieli: ET

Ilmselt ei pea noored vaba aega veetes kõige olulisemaks seda, kas ringitööd, noortelaagrit, malevarühma või noortekeskust juhib kutsetunnistusega või kutsetunnistuseta noorsootöötaja. Nende jaoks on olulisem, et koosveedetud aeg oleks tore, lõbus, turvaline ja sisukas. Kutsetunnistusega noorsootöötaja oskab seda kindlasti professionaalselt korraldada. 

/fi/file/7695491925004253533996353769153562555187200ojpg76954919_2500425353399635_3769153562555187200_o.jpg

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on noorsootöö kutseala kutse andja alates aastast 2008. Esimesed kutsetunnistued anti välja 2010. ENTK noorsootöö kvaliteedi arendamise üksuse peaeksperdi Eilika Mätase sõnul on iga aastaga noorsootöötaja kutse taotlejaid järjest rohkem. “2019. aastal taotles noorsootöötaja kutset 86 inimest ning osakutset 511 inimest. Oleme kutse andja kolmandat perioodi järjest ning selle aja jooksul on kaks korda uuendatud kutsestandardit. Kutsestandardi arendamiseks oleme alati koostöös Kutsekojaga kokku kutsunud töörühma noortevaldkonnaga seotud spetsialistidest. Oleme püüdnud taotlemise protsessi teha taotlejatele ja hindajatele võimalikult lihtsaks ning mugavaks. Näiteks oleme üle läinud elektroonilisele kutse taotlemisele. Kasutame selleks ENTK konkursiveebi. Kutsekoda tunnustas meie tööd 2016., 2017. ja 2018. aastal: ENTK on taotlejasõbralik info jagaja ning silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija.”

Millised on teie keskuse head hindamise tavad ja millised uudseid lahendusi olete hindamises rakendanud?

Hindajate kompetentsusnõuded on kehtestatud kutse andmise korras ning kutsekomisjoni töökorras. Nii hindamis- kui kutsekomisjoni liikmed peavad omama ülevaadet kutsesüsteemist, noorsootöötaja kutsealast ning eripärast ja omama hindamisalast kompetentsust. Nad peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult. Samuti peavad nad juhinduma elukestva õppe põhimõtetest ja noorsootöötaja kutse-eetikast. Oleme välja töötanud juhendmaterjale, nt hindamisstandard, intervjueerija meelespea ja intervjuud suunavad küsimused, mida hindajad saavad hindamisel arvestada.

Saadame hindajatele tutvumiseks kaks nädalat ette kõik taotlejatega seotud dokumendid. Hindajate juhendmaterjalid uuendati vastavalt uuele kutsestandardile 2018. aastal. Osakutse hindamised toimuvad võimalusel elektrooniliselt automaatse testimise käigus. Osakutse eksameid teeme Eesti Olümpiakomitee testimiskeskuse süsteemis. 2019. aastast on portfooliote esitamine elektroonne ning ka hindajad täidavad oma hindamislehed elektroonselt ENTK konkursiveebis.

Kuidas toetate oma hindajate arengut?

Korraldame hindajatele spetsiaalseid koolitusi, kus tutvustame kutsesüsteemi, noorsootöötaja kutseala arenguid, hindamisprotsessi korraldust, selle aluseks olevaid dokumente ja juhendmaterjale. Uusi hindamiskomisjoni liikmeid nõustame ka individuaalselt. Lisaks oleme pakkunud kõikidele hindamis- ja kutsekomisjoni liikmetele võimalust osaleda Kutsekoja hindajate koolitustel, mille kulud osalejatele kompenseerime.  Kaasame võimalusel hindajaid ka kutseandmise infopäevadel, kus nad saavad jagada oma kogemusi taotlemise käigus ettetulnud vigade kohta ja vastata taotlejate küsimustele. See võimaldab hindajatel saada oma tööle vahetut tagasisidet ja aitab neil hindamist selliselt korraldada, et taotlejaid rohkem toetada (sh motiveerida neid oma eneseanalüüsi ja õppeprotsessi jätkama).

/fi/file/6993155732926107440973134984596876025135104ojpg69931557_3292610744097313_4984596876025135104_o.jpg

Kuidas nõustate taotlejaid hindamise eel ja selle käigus?

Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel on info kutse ja osakutse taotlemise kohta, sh kutsestandard, hindamisstandard (koos -kriteeriumitega) ja detailne kirjeldus, kuidas kutse ja osakutse taotlemine ning hindamine käib. Viime erinevates Eesti piirkondades kaks korda aastas läbi infopäevi. Lisaks toimuvad individuaalsed taotlejate nõustamised ning vajadusel suurematele gruppidele eraldi infotunnid. Vahetult enne hindamist korratakse (nõustamise käigus) täpsemad juhised veelkord üle.

2018. aastal koostasime juhendi „Juhend noorsootöötaja kutse ja osakutse esmakordsele taotlejale ning taastõendajale“ (https://entk.ee/wp-content/uploads/2018/08/Kutse-taotlemise-juhend_2018.pdf), kus on taotlemise protseduur ja hindamine detailselt kirjeldatud. Juhendi osa on kutsestandard koos lisadega ning abimaterjal noorsootöötaja kutse taotlemiseks noorsootöötaja 4. taseme kutse põhjal. Juhend on saadaval nii elektroonselt kui ka paberil. Paberil (n-ö eneseanalüüsi) mapi mõte on olla taotlejale abivahendiks, kuhu vahele saab koguda näiteks täiendkoolituste materjale, mis toetavad eneseanalüüsi ja järjepidevat enesetäiendamist.

EPALE veebilehel saab novembris-detsembris tutvuda kutse andjate heade hindamispraktikatega. Kogemusi tutvustavad organisatsioonid, kes on Kutsekoja konkursil „Tunnustatud kutse andja 2019“ nomineeritud kui eeskujulikud hindamise korraldajad. 

Oma kogemusi jagavad Eesti Spaaliit, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ja Eesti Noorsootöö Keskus. Viimase puhul tõstetakse esile hindajate kutse-eetikat tähtsustamist, hindamisjuhendite arendamist, kaks korda aastas infopäevade korraldamist kutse taotlejatele ning piirkonna hindamiskomisjoni liikmete kaasamist hindamisse, mis hoiab kokku kulusid ning aitab hindajatel kohalikku noorsootööd paremini mõista. 

Noorsootöö valdkonna kutseeksamite hindamist ja korraldust tutvustas Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Eilika Mätas. 
 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn