Blog
Blog

Samm edasi heaolu loomisel täiskasvanute koolituse valdkonnas

Heaolu loomine täiskasvanuhariduses: A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education 2019–2021 on Erasmus+ strateegilise koostöö arendusprojekt, mille juhtpartneriks on Eesti Vabaharidusliit. Projektis osalevad lisaks Eestile organisatsioonid Itaaliast, Poolast, Bulgaariast ja Küproselt.

Praeguseks on toimunud sihtrühmade vajaduste kindlakstegemine fookusgruppide intervjuude kaudu – nii täiskasvanud õppijate, täiskasvanute koolitajate ja ka koolituste korraldajatega. Eestis läbi viidud fookusgrupi intervjuude põhjal võib välja tuua, et täiskasvanute koolituses aitavad heaolu luua 8 erineva heaoludimensiooni kriteeriumide tagamine:

1) Sotsiaalne heaolu – koolitusgrupp on piisavalt suur/väike konkreetse koolituse jaoks; koolitaja loob suhtlusvõimalused, samastumise võimalused koolitusgrupis, grupis ei ole sisevastuolusid /eelnevalt rahuldamata vajadusi;

2) Hea füüsiline keskkond – avar, valge, õhurikas, piisavalt soe, on mugav istuda, koolituse iseloomust lähtuv ruumi paigutus laudade-toolide osas, sobiv helifoon (vaikus vs müra); vajalikud materjalid ja tehnika on olemas; pakutakse kohvi-kommi /midagi värsket või lausa lõunat (või on see võimalus lähikonnas); puudega inimestele vajalikud tingimused on tagatud; koolitusruum on leitav, ligipääsetav ja lähikonnas saab parkida;

3) Vaimne heaolu – koolitaja on kogenud, tasakaalukas ja ette valmistunud, tunneb ise end koolitusruumis turvaliselt ja tagab ka õppijate vaimse heaolu, vajadusel individuaalse lähenemise; koolitusel osalejad on motiveeritud õppijad, teadlikud koolituse eesmärkidest; 

4) Tööalane heaolu – selle saab tagada koolituse korraldaja ja koolitaja tihe koostöö nii enne koolitust kui selle ajal; koolituse korraldaja on eelnevat andnud piisavalt taustainfot ning olnud abiks tehnilistes küsimustes koolituse eel ja ajal;

5) Intellektuaalne heaolu – koolitusel peab ka olema põnev olema, inimesed soovivad midagi uut teada saada, rutiinist välja saada. Ka koolitaja intellektuaalne heaolu – põhjus pingutada, ennast täiendada koolitajana;

6) Emotsionaalne heaolu – koolitaja on tähelepanelik, nö kohal ning märkab õppijate emotsioone ja tema tööriistakastis on piisavalt tööriistu, et neid emotsioone tasakaalustada; see algab juba õppija saabumisest koolituskohta - kuidas teda vastu võetakse;

7) Majanduslik heaolu – finantsiline kindlustatus loob turvatunde, et on üldse võimalik enda edasiharimisele mõelda. Raha ei tohiks olla põhiline takistus inimese soovis edasi õppida/koolituda, seega tuleks luua erinevad, sh riigi otsustustasandil võimalusi inimeste koolitusvajaduse tagamiseks;

8) Keskkonnaalane heaolu – keskkonnahoid, roheline mõtlemine on järjest olulisem teema ka täiskasvanuhariduses, see on positiivne aspekt, mida koolituse korraldamisel kasutada – näiteks vältida liigset paberi väljaprintimist, kasutada mitteplastist kohvitopse jne.

Evhl_koolitus_08

Foto: Kadi Kass

 

Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige Ena Drenkhan andis projekti arengutest teada, et hetkel töötab meeskond välja 8-päevase koolituse õppekava (3 päeva online + 5 päeva kohapeal), kus Eesti Vabaharidusliidu eestvedamisel toimub sissejuhatav koolituspäev teemal „Hariduslik raamistik“. See sisaldab nii koolituste korraldamise, õppekavade koostamise, hindamise kui ka tagasisidestamise temaatikat. 

Järgmise etapina valmivad koolitusmaterjalid ja toimuvad koolitajate koolitused, millest esmalt rahvusvaheline pilootkoolitus ning seejärel eri riikides kohapeal. Koroona on tegevusi piiranud, algselt juulis toimuma pidanud rahvusvaheline koolitajate koolitus on edasi lükatud 2021. aastasse ja koosolekud on toimunud veebipõhiselt. Ilmselgelt seab koroonaaeg täiesti uued väljakutsed ka heaolu loomisele! Projektimeeskond on kaalunud ka koolitajate koolituse veebi üleviimist, kuid keeruline on motiveerida potentsiaalseid osalejaid läbima kogu pikka koolitust veebipõhiselt.

Tavapäraselt järgneb arendustegevustele projekti viimases faasis ka tulemuste levitamine, kindlasti ka EPALE kaudu. Seniks oleks huvitav teada ka siinse kogukonna arvamusi: lisage kommentaaris, mis Teie arvates loob heaolu täiskasvanuhariduses?

 

--

Kadi Kass on vabatahtlik koolitaja Naiskodukaitses organisatsiooniõpetuse ja ohutushoiu valdkonnas, kodutütarde noortejuht Tartus ning 2020. aastal EPALE saadik.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel

Kriitiline digi- ja meediakirjaoskus