European Commission logo
Crear una cuenta
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Plataforma electrónica de aprendizaje de adultos en Europa

Filtros aplicados

21 Jun
2024
Ongoing

Vesmír pre všetkých

Slovakia,  Trnava
Mladí nadšenci združení okolo Ondreja Tepalu v rámci projektu VedoMost ponúkajú tentokrát záujemcom a záujemkyniam o nové vedecké poznatky prednášku...