Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Οδηγός έργου MILE (My Informal Learning Experience) 2016-1-PL01-KA204-026406

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Το πρόγραμμα MILE ασχολείται με την κινητικότητα ατόμων με χαμηλά τυπικά προσόντα στη Ευρώπη, αλλά και με την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας, των οικογενειακών επαγγελμάτων ή άλλων άτυπων δραστηριοτήτων. Αυτή η εμπειρία μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους στην επιτυχή ένταξη στη χώρα στην οποία ελπίζουν να εγκατασταθούν.

 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο κύριος στόχος μας είναι επομένως να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους σε κινητικότητα για να αναγνωρίσουμε την εμπειρία τους και να αυξήσουμε έτσι τις πιθανότητές τους να βρουν μια ουσιαστική και ικανοποιητική απασχόληση. Δουλεύουμε σε τρία διαφορετικά πλαίσια - την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ιταλία - τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε.

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το κύριο προϊόν του προγράμματος είναι ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές/ συμβούλους που εργάζονται με ανθρώπους σε κινητικότητα με ένα σύνολο μαθησιακών δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την αναγνώριση της άτυπης μαθησιακής τους εμπειρίας. Προτείνουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην οποία η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ξεκινά με την πραγματική εμπειρία για τεκμηρίωση αντί για ένα προκαθορισμένο πρότυπο για να ολοκληρωθεί.

Όλα τα άλλα παραδοτέα έχουν συμπληρωματικό ρόλο διευκολύνοντας τη συνεργατική εργασία σε όλη την ανάπτυξη του έργου και την αποτελεσματική διάδοσή σε εξωτερικά περιβάλλοντα πέρα από την εταιρική σχέση.

Resource Details
ISBN
Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης υπό την Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Διεθνής Άδεια.
Συντάκτης(-ες) πόρου
Koffi M. Dossou, Gabriella B. Klein, Fabrizio Loce-Mandes, Ilias-Michail Rafail, Andrea F. Ravenda, Aleksander Schejbal
Είδος πόρου
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!