Blog
Blog

Εκπαίδευση Ενηλίκων…Μαθητευόμενοι χαρακτηρίζονται και «Ψηφιακά Μετανάστες» και «Ψηφιακά Αυτόχθονες».

Σας έχει συμβεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πάτε κατευθείαν στον υπολογιστή σας; Σας φαίνεται παρατραβηγμένο; Διερωτηθήκατε πώς κάνατε προηγουμένως τις «έρευνες» που κάνετε σήμερα στο Google ή σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή εξεύρεσης πληροφοριών; Πόσο «πλούσιο» υλικό βρίσκατε; Με βάση τα πιο πάνω, δικαίως χρησιμοποιείται η έκφραση B.G. (Before Google – Πριν από το Google), το οποίo φαίνεται να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στον τρόπο εξεύρεσης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Σας έχει συμβεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πάτε κατευθείαν στον υπολογιστή σας; Σας φαίνεται παρατραβηγμένο; Διερωτηθήκατε πώς κάνατε προηγουμένως τις «έρευνες» που κάνετε σήμερα στο Google ή σε οποιαδήποτε άλλη μηχανή εξεύρεσης πληροφοριών; Πόσο «πλούσιο» υλικό βρίσκατε; Με βάση τα πιο πάνω, δικαίως χρησιμοποιείται η έκφραση B.G. (Before Google – Πριν από το Google), το οποίo φαίνεται να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στον τρόπο εξεύρεσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Google, MSN, Facebook, Διαδικτυακές Μηχανές Αναζήτησης, Blogs, Wikis! Για πολλούς από εμάς αποτελούν καθημερινό τρόπο ζωής. Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας, στην εποχή της τεχνολογίας και πολλές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από ένα διαδικτυακό κόσμο τόσο σε προσωπικό και επιμορφωτικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φυσικά μεγάλο μέρος αυτού του διαδικτυακού κόσμου αποτελείται από άτομα νεαρής ηλικίας όπως, μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες, κλπ., όπου η κάθε μερίδα εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς. Για παράδειγμα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν απλά παιχνίδια, μαθητές/-τριες και έφηβοι/-ες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση και φοιτητές/-τριες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τόσο για ψυχαγωγία όσο και για σκοπούς έρευνας και μελέτης.

Οι σημερινοί μαθητές κάτω των 18, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας, χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακοί αυτόχθονες» (digital natives) ή «ψηφιακά μαθητευόμενοι» (digital learners). Βασικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν γεννηθεί με το «ποντίκι» και το τηλεχειριστήριο στο χέρι. Τα χαρακτηριστικά των σημερινών εφήβων-μαθητών ποικίλουν όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές ήδη κάνουν εκτεταμένη χρήση των εργαλείων της 2ης γενιάς Διαδικτύου για διάφορους λόγους, όπως: παίζουν διαδικτυακά παιγνίδια, επισκέπτονται ιστοσελίδες κοινωνικοποίησης, χρησιμοποιούν το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ψάχνουν για πληροφορίες, επικοινωνούν μέσω χώρων συζήτησης (chat rooms), δημιουργούν δικές τους ιστοσελίδες, γίνονται διαδικτυακοί συγγραφείς (net-writers) μέσω των wikis, λαμβάνουν μέρος σε ιστολόγια (blogs), κ.α.

Τα άτομα που ανήκουν στη  γενιά άνω των 30 χρονών μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ψηφιακοί μετανάστες» (digital immigrants). Δεν είχαν γεννηθεί όταν η τεχνολογία ήταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, όμως για να μπορέσουν να επιβιώσουν έχουν προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων και χρησιμοποιούν καθημερινά το Διαδίκτυο και την Τεχνολογία για προσωπικούς, επιμορφωτικούς και κυρίως επαγγελματικούς σκοπούς. Τα διάφορα εργαλεία Διαδικτύου 2ης γενιάς έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. Εάν αυτοί που θεωρούνται «ψηφιακοί μετανάστες» νιώθουν ότι χωρίς τηλέφωνο, υπολογιστή ή Διαδίκτυο χάνουν μέρος του μυαλού μας, νιώθουν «μισοί» άνθρωποι, θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι σημερινοί μαθητές που χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακοί αυτόχθονες» (digital natives)  ή «ψηφιακά μαθητευόμενοι» (digital learners).

Στην εκπαίδευση ενηλίκων έχουμε εκπαιδευομένους οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως ψηφιακά μετανάστες (άνω των 30 χρόνων) αλλά και ως ψηφιακά αυτόχθονες (+18 χρόνων). Ποια είναι η πρόκληση σε αυτή την παρατήρηση και ποιες οι προεκτάσεις; Πως καλούνται να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και τα άτομα σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων;  Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ειδικά σε μαθήματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα τεχνολογίας. Στις τάξεις που διδάσκουν οι εκπαιδευτές έχουν διαφορετικών ταχυτήτων μαθητευομένους όσον αφορά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες, φιλοσοφία ζωής και χρήσης των ποικίλων τεχνολογικών μέσω. Πως προσεγγίζουν το μάθημα και τους μαθητευομένου; Ενδέχεται κάποιοι ενήλικές να έχουν ανάγκη να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες αξιοποίηση της τεχνολογίας και των προγραμμάτων και άλλοι ενήλικές να έχουν την ανάγκη να επιδοθούν στη μελέτη και αξιοποίηση πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και προγραμμάτων.

Εύκολο είναι να  τεθούν τα ερωτήματα και δύσκολο να λυθούν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα μαθημάτων του ίδιου περιεχομένου όπου να ικανοποιούνται οι ανάγκες και των 2 ομάδων ψηφιακά αυτόχθονων και ψηφιακά μεταναστών. Σε προηγμένο επίπεδο θα μπορούσαν να διδάσκονται τα ίδια τεχνολογικά εργαλεία αλλά με περισσότερο βαθμό δυσκολίας στις ασκήσεις. Επίσης, θα μπορούσαν να υπήρχαν μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο όπου να διαφοροποιούνται τα τεχνολογικά εργαλεία που διδάσκονται σε κάθε μάθημα. Επίσης, θα μπορούσαν να υπήρχαν μαθήματα που να επικεντρώνονταν σε διαφόρους τύπους τεχνολογικών εργαλείων. Για παράδειγμα, μαθήματα που να επικεντρώνονται στην επεξεργασία κειμένου και οι μαθητευόμενοι να διδάσκονται διάφορα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου. Άλλο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη μαθήματος που να σχετίζεται  με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και επεξεργασία εικόνων και βίντεο. Οι μαθητευόμενοι θα διδάσκονται ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία όπου θα αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και επεξεργασία εικόνων και βίντεο. Επίσης, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν μαθήματα σχετικά με την εκμάθηση τεχνολογικών εργαλείων σχετικών με συγκεκριμένα επαγγέλματα, για παράδειγμα για γραφίστες, για διαφημιστές.  Όλα τα πιο πάνω είναι σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις που παίρνονται όσον αφορά το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων όπως επίσης και το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων όπου οι μαθητευόμενοι είναι ενήλικές.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Έρευνα_αξιολόγηση δομής μαθημάτων για εκπαιδευτές ενηλίκων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τη δομή μαθημάτων που θα αναπτυχθούν για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Περισσότερα

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα