European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Aftenskole: Vi udvikler os ved at møde andre

Fredensborg Aftenskole finder inspiration på mange forskellige niveauer gennem internationale samarbejder. Og det er nemmere at ansøge om støtte, end man kunne tro, mener initiativtagerne.

Af Lene Rimestad, www.rimestad.dk

Magiske møder med andre mennesker. Efteruddannelse af medarbejdere. Personlig og kollektiv læring til glæde for mange. Det er nogle af effekterne af at rejse ud i Europa.

”Hvis man er åben, nysgerrig og lader sig hvirvle ind i det, så er der mange muligheder,” siger Lise Wille Cholewa.

Hun er ansat på Fredensborg Aftenskole, hvor hun underviser i musik. Hun har desuden været primus motor i at søge og få støtte til forskellige EU-projekter i aftenskolens regi. Sammen med aftenskolens daglige leder Annemari Rommedahl har hun søgt om og fået støtte til tre EU-projekter.

”Som underviser kan man ikke holde ud at blive ved med at sige det samme, så det betyder noget at møde andre, læse og lære noget og se, hvordan andre gør,” siger Annemari Rommedahl.

”Det er så berigende at komme ud og se, hvordan andre arbejder, så den boble, man er i, brister,” siger hun.

”Når man møder andre kulturer, kommer man ud af sin komfortzone. Man kan lære nyt og se både sig selv og andre i et helt nyt perspektiv,” siger Lise Wille Cholewa.

Fredensborg Aftenskole har netop fået 52.220 euro eller 380.000 danske kroner fra ERASMUS+ til et toårigt projekt. Pengene betyder, at aftenskolens ansatte kan rejse til Frankrig og på Cypern for at lade sig inspirere af andre. I alt 28 undervisere skal deltage. 10 skal på kursus, og 18 skal på job shadowing i de to lande.

Projektet ”Creative Thinking in Adult Education”, kreativ tænkning i voksenuddannelse, består dels af job shadowing, hvor de ansatte skal følge andre på arbejde, dels af kurser.

Fire forskellige organisationer deltager i projektet ud over Fredensborg Aftenskole: To på Cypern og to i Paris i Frankrig. På Cypern er det en skole, L.C. Educational Ltd., der tilbyder undervisning til handicappede, så de kan finde deres plads på arbejdsmarkedet, og et kursussted, Cyprus Food and Nutrition Museum. 

Talacatak i Paris genbruger ting og bygger musikinstrumenter af dem, mens den sidste involverede organisation Musicreation laver workshops for unge mennesker med forskellige problemer. Alle steder kan aftenskolens ansatte lære om og lade sig inspirere af andre metoder at arbejde på og de kreative processer, som de forskellige organisationer benytter sig af.

Samarbejdspartnerne har Lise Wille Cholewa fundet gennem det netværk, hun allerede havde fra tidligere projekter, via kontaktseminarer og gennem EPALE.Det er første gang, at Fredensborg Aftenskole er projektleder, og første gang at Aftenskolen ikke skal være både vært og gæst. I de to første projekter var aftenskolen med som deltagende organisation og deltog både som host, altså vært for andre lande, og som gæst hos andre lande.

 

Et unikt samarbejde

”Når jeg ikke gider øve, kan jeg godt finde på at søge efter nye muligheder for samarbejde,” siger Lise Wille Cholewa.

Lise Wille Cholewas overspringshandlinger mellem øvelserne på klaver har blandt andet bestået i at finde ud af, hvordan hun kunne få støtte til projekter i EU.

Lise Wille Cholewa og Annemari Rommedahl har hver deres tilgang til at kaste sig over et projekt som ”Creative Thinking in Adult Education”, men sammen fungerer de som et team. Lise Wille Cholewa er pianist og underviser i blandt andet musik på Fredensborg Aftenskole. Annemari Rommedahl er leder af aftenskolen.

Den ene er kreativ og nysgerrig ud over det sædvanlige. Den anden er praktisk, pragmatisk og har styr på de løse ender. ”Jeg er en hjemmefødning, og det er Lises begejstring, som driver de her projekter,” siger Annemari Rommedahl om samarbejdet. Lise Wille Cholewa er blandt andet uddannet i Ungarn på Kodály Instituttet, og hun elsker at rejse ud i verden.

Til gengæld har Annemari Rommedahl styr på pengene og afrapporteringen.”Vi skal jo aflægge regnskab og gemme kvitteringerne i fem år, så jeg har mapper med det hele stående,” siger hun. Hun har oplevet, at der kom en ekstra kontrol på et af de projekter, som aftenskolen fik støtte til.

”Uden Annemaris opbakning og tillid var det her ikke blevet til noget,” siger Lise Wille Cholewa om sin chef.

Og Annemari Rommedahl peger på Lise Wille Cholewas ildhu og åbne tilgang til projekterne og processen.

Begge er de enige om, at uden den anden var projektet aldrig blevet til noget.”Vi har tillid til hinanden, og så fungerer samarbejdet,” siger Lise Wille Cholewa.

Hvordan

Opskriften på at finde og få støtte via EU har Lise Wille Cholewa lært hen ad vejen.

For det første har hun selv taget dele af sin uddannelse i Ungarn og er derfor vant til at arbejde og rejse i andre lande.

For det andet startede hun blandt andet med at deltage i kontaktseminarer, arrangeret af EU, og hun har også taget kurser i at søge støtte. På den måde opsøger hun informationer og opdyrker muligheder.

”Noget af det vigtigste er, at man ikke går ind til det med en fuldstændig færdig plan. Det er nødvendigt at være ret åben overfor forslag og ændringer, fordi andre møder op med andre muligheder, end man forventer,” siger hun.

Hun har flere gange oplevet, at deltagere i workshops eller kontaktseminarer har været meget fokuserede på deres eget projekt og dermed ikke har kunnet finde passende partnere. Hendes tilgang har betydet, at hun har kunnet koble sig på mere erfarne projektpartnere. De kunne lære hende noget om, hvordan man styrer et projekt sikkert igennem fra start til slut.

”Nogle kan godt være bange for det med ansøgningsprocessen, men det er faktisk ret enkelt,” siger Lise Wille Cholewa. 

Men hun har også taget imod den hjælp, som bliver tilbudt. Hjælpen kommer flere steder fra. Der er kurser, konferencer, workshops og kontaktseminarer for interesserede ansøgere. Og de ansatte i sekretariatet for EPALE og ERASMUS+ rådgiver også gerne. Endelig hjælper selve formularen til ansøgningen, fordi det fremgår, hvad man skal gøre for at komme i betragtning.


 

Tidligere projekter

Lise Wille Cholewa har også to gange tidligere fået støtte til projekter sammen med Fredensborg Aftenskole. Det første projekt, S.O.M.E., Soul of the Music Energy, bragte flere EU-lande sammen for at dele national og lokal musik. I begge projekter deltog Fredensborg Aftenskoles samarbejdspartner Bredegaard Blindecenter.

Det andet projekt hed A.S.E.A., Adult and elderly Sustainable development Education Alliance, og involverede også en række organisationer I EU. Også her var omdrejningspunktet musik, men det handlede også om bæredygtighed.

Annemari Rommedahl siger om læringen fra projekterne:”Der er mange lag i, hvad vi har lært, men især menneskemødet betyder noget. Det har udviklet mig personligt, men det har også betydet meget for, hvordan vi arbejder med mennesker som aftenskole: Hvordan vi rummer fremmede mennesker og kulturer, og hvordan vi arbejder med nye projekter.”

Et af aspekterne i det er at turde mere – både når det gælder det nye EU-projekt, og når der gælder andre af aftenskolens gøremål.

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere