Resource Details
ZDROJ

VÝZKUM EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

VÝZKUM EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Jan Průcha

Stať se zabývá problematikou identifikace reálných efektů vznikajících ve vzdělávání dospělých. Hlavní otázka se týká toho, zda ve vzdělávání dospělých vznikají vždy pozitivní efekty (přínosy) a které to jsou. Jsou popsány některé koncepce efektivnosti vzdělávání dospělých a některé pokusy o měření efektů, zejména dalšího profesního vzdělávání. Ojedinělé skeptické názory pochybující o těchto efektech jsou konfrontovány s empirickými výzkumy, které reálnost efektů prokazují.

Klíčová slova: vzdělávání dospělých, další profesní vzdělávání, měření efektů vzdělávání, efekty vzdělávání pro jednotlivce

 

Celá studie je k dispozici zde: http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1401/lifele201404018.pdf

 

 

 

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION

The paper deals with the identification of real effects arising in adult education. The core question is whether various forms of adult education always produces any positive effects (benefits) and of which kind. The paper describes selected concepts of efectiveness of adult education and attempts to measure the effects, mainly of further professional education. Also, some rare sceptical opinions claiming the non-existence of effects in adult education are compared with empirical evidence of the effects.

Key words: research on adult education, further professional education, benefits from adult education

Resource Details
Autor/ři zdroje
Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
Typ zdroje
Případová studie
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!