Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Skvělá novinka! Nový Erasmus+ je tu!

Posílená podpora vzdělávání dospělých - využijte ji naplno!

Nový program kromě vzdělavatelů dospělých rozšiřuje možnosti vzdělávací mobility i pro dospělé studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizace, které plánují časté aktivity v oblasti mobility, mohou nyní získat akreditaci, aby získaly pravidelný přístup k financování. Tento program také poskytuje prostředky k formování partnerství mezi organizacemi za účelem vzájemného učení se nebo vývoje inovativních metod a produktů.

Co nabídne vám?

Nový Erasmus + má plánovaný rozpočet 26,2 miliard EUR na 7 let. To je téměř dvojnásobné financování ve srovnání s předchozím programem (2014–2020). Program 2021–2027 klade důraz na sociální začlenění, zelené a digitální transformace a podporu účasti lidí na demokratickém životě. Celkově se očekává, že program ztrojnásobí počet účastníků, což do roku 2027 bude až 12 milionů lidí.

V rámci Klíčové Aktivity 1 (Vzdělávací mobilita jednotlivců) program poskytuje financování na následující činnosti:

Mobilita zaměstnanců:

  • Stínování práce
  • Výuková zadání
  • Kurzy a školení

Mobilita dospělých (se specifickými vzdělávacími potřebami):

  • Skupinová mobilita dospělých studentů
  • Individuální vzdělávací mobilita dospělých studentů

Ostatní podporované aktivity:

  • Pozvánky pro odborníky
  • Hostování učitelů a pedagogů na školení
  • Přípravné návštěvy                    

V rámci Klíčové Aktivity 2 (Partnerství pro spolupráci) poskytuje program financování pro následující typy projektů:

  • Spolupráce organizací 
  • Partnerství v malém měřítku

             

Více informací o příslušných pravidlech a termínech najdete   2021 Erasmus+ Call for Proposals and the Programme Guide are published.   

Můžete se také obrátit na 2021 factsheet on Erasmus+.

Neváhejte kontaktovat národní agenturu Erasmus+ ve vaší zemi, kde získáte další informace a pokyny:

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více