Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Inspirativní projekt: Jak dobře vracet – Co způsobí změnu

Souhrn projektu

Cílem projektu Jak dobře vracet (anglicky Keys to Giving Back, zkratka K2GB) je zjistit, jak účinně propagovat aktivní stárnutí, tak aby byla zajištěna sociální soudržnost a vyšší produktivita práce. Projekt se zabývá zejména lidmi, kteří odešli do důchodu nedávno tím, že jim umožňuje úspěšně přenášet své roky zkušeností a znalostí k mladší generaci sdružení, firem a podnikatelů. Předávat znalosti a know-how ale nemusí být pro každého přirozené a může být nepříjemné pro někoho, kdo nemá předchozí zkušenosti s učením nebo koučováním. Projekt K2GB se proto zaměřuje na rozvoj učebních metod pro ty, koho zajímá předávání schopností.

Partnerské organizace v rámci projektu připraví průzkum v oblasti mezigeneračního výměny ve svém regionu. Vyhledají vhodné cílové organizace a potenciální témata, která se budou realizovat v jejich území, zjistí tréninkové potřeby každé z cílových organizací a změří potenciální dopad šíření výsledků projektu. Průzkum bude vytvořen na základě zjištěných potřeb cílových organizací tak, aby byly identifikovány potíže v předávání dovedností, které mohou senioři mít v každé z partnerských zemí. Partnerské organizace průzkum rozešlou organizacím pracujícím v oblasti mezigeneračního učení a přenosu zkušeností. Výsledky průzkumu budou zpracovány partnerskými organizacemi. Souhrn průzkumu bude rozeslán mezi všechny zúčastněné organizace pracující v mezigeneračním předávání.

Motivace ke studijním cestám

Člen každé organizace, která se zúčastnila průzkumu se může zúčastnit studijní cesty v rámci programu European Learning Mobility Exchange (ELME). Koordinátor projektu vytvoří formulář k záznamu pozorování na studijní cestě, který bude rozdán účastníkům studijní cesty. Ti, kteří vycestují, navštíví místa dobré praxe.

Při každé cestě se účastníci pozorování nebo stínování při práci (job-shadowing) v partnerské organizaci v jiné zemi. Bude tedy tolik studijních cest, kolik je partnerských zemí. V průběhu těchto výměn budou účastníci zkoumat různé příklady aktuálně používané dobré praxe, která podporuje aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu v různých geografických regionech. Účastníci vyplní formulář pro záznam pozorování a partnerské organizace dají dohromady katalog evropských příkladů dobré praxe. Ten bude také jedním z výstupů projektu.

Po dvou studijních cestách se partneři projektu setkají na závěrečné nadnárodní projektové schůzce. Cílem bude získat všechny formuláře pro pozorování od účastníků, dokončit příručku K2GB a evropský katalog příkladů dobré praxe v mezigeneračním učení. Příručka bude nejdříve rozeslána zapojeným organizacím, které ji otestují, pod supervizí jednoho z partnerů projektu. To umožní změřit efektivitu příručky a případně ji upravit předtím, než bude rozeslána dalším organizacím. Poté bude příručka rozeslána dalšími distribučními kanály včetně sítí jednotlivých partnerů projektu. Bude také k dispozici na webových stránkách projektu K2GB, aby se zvýšil dopad působení příručky, a aby bylo umožněno ěirší použití a šíření.

V rámci projektu bude vytvořen on-line formulář k měření úspěchu příručky a bude moderována diskuse on-line komunity k výměně zkušeností s příručkou.

Partnerství projektu K2GB

Hlavní příjemce/koordinátor: France (Bordeaux), Association Jupiter. Partneři: Turkey (Istanbul), İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği (IAAD), Portugal (Arcos de Valdevez), Escola Profissional do Alto Lima (EPRALIMA), The Netherlands (Nijmegen), International Labour Association (ILA)

Zdroj: https://ec.europa.eu/epale/en/content/keys-giving-back-change-maker

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více