European Commission logo
Create an account
Resource Details
Kaynak

Eğitimin ve Becerilerin Geleceği: OECD Öğrenme Pusulası 2030

OECD Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030, içinde bulunduğumuz yüzyılda öğrencilerin gereksinim duyduğu bilgi, beceri, tutum ve değerlere yönelik ortak bir dil ve anlayış geliştirmek amacıyla 2015 yılında başlatılan uzun vadeli bir vizyon oluşturma projesidir. Proje, temel olarak “çocuklarımızı henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaya, henüz tasavvur edemediğimiz toplumsal sorunlarla baş etmeye ve henüz var ol

mayan geleceğin işlerine bugünden nasıl hazırlayabiliriz?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu doğrultuda proje, 2030 için öğretme ve öğrenme ile uluslararası öğretim programı analiz çalışmaları olmak üzere iki kapsamda ilerlemektedir.

  • İlk aşama olan 2030 için öğretme ve öğrenme ayağında, OECD Öğrenme Pusulası 2030 oluşturulmuştur. Öğretme ayağında ise Öğretme Çerçevesi 2030’un hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Projenin ilk aşamasındaki çalışmalar, bireysel ve toplumsal iyi olma halini sağlamak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin gereksinim duyduğu yeterliklerin (bilgi, beceri, tutum ve değerler) neler olduğu sorusuna yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
  • İkinci aşamada sürdürülen uluslararası öğretim programı analiz çalışmalarında ise bu yeterlikleri geliştirecek öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanabileceğine, öğretim programlarının etkili biçimde nasıl yaşama geçirilebileceğine yanıt aranmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan çalışmalar dünya genelinden politikacı, araştırmacı, okul lideri, öğretmen ve öğrencilerle ortaklaşa yürütülmektedir. Projede oluşturulan vizyon belgeleri, politika, uygulama ve eylem önerileri, farklı bağlamlardaki sorunlardan temellendiği için sorun çözme potansiyeli güçlü, gerçekçi, somut ve uygulanabilir eğitim ve öğretim pratiklerini içermektedir.

Bu yazıda ise çocuklarımızı eğitimin ve becerilerin geleceğine nasıl bir öğrenme vizyonu çerçevesinde hazırlayabileceğimizi anlamak amacıyla projenin ilk aşamasında oluşturulan OECD Öğrenme Pusulası 2030, tüm bileşenleriyle incelenmektedir.

Yazının tamamını okumak için lütfen tıklayınız: https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/egitimin-ve-becerilerin-gelecegi-oecd-ogrenme-pusulasi-2030

 

OECD. (2019). OECD Future of education and skills 2030: OECD Learning compass 2030. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf adresinden erişildi.

Resource Details
Afiş.
Kaynak yazar
tedmem
Kaynağın türü
Çalışmalar ve Raporlar
Ülke
Türkiye
Yayın tarihi
Resource media
Afiş.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!