Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

MR

Rumänien
Romania.
  NAME:                  Vox Civica Association OID:                      E10072948 PROFILE:              Non-governmental organization FISCAL CODE:      27347223
Rumänien
Romania.
Over 30 years in successfully EU Projects.Over 30 EU Projects successfully  finished.Over 50 Doctors, Professors, Licenced Trainers.  Activities in: SOCIAL INCLUSION,ENTERPRENEURSHIP,HUMANISATION,Covid and after covid,IT & C, eLEARNING,webLEARNING,eEDUTAINMENT,AR,VR,AI,MACHI...
The National Museum of Romanian History / Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) is a national public body, a cultural and research organization (museum), with interest in the preservation and the research of the cultural heritage, also in the field of youths and adult edu...
CSR NEST is an NGO founded in 2010 and based in Bucharest, Romania.We have a great experience working in a project related to corporate social responsibility, youth, education, community development, and environment.In our 10 years of experience, we focused on adult education.Ou...
DGASPC HR is a public institution under the Harghita County Council, situated in one of the ethnically diverse regions of Romania with a majority Hungarian population. The institution implements government policies and enforces social strategies to prevent and combat social excl...