Resource Details
Ресурс

Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана (ИОП)

Извор: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/

Публикација „Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана (ИОП)“ објављена је као део пројектне активности пројекта „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“ Града Пирота, Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Пирот и Удружења грађана „Визија“ Пирот, у оквиру Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативног модела за социјално укључивање ЛИП 2 којим координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) уз подршку Владе Швајцарске.

Приручником су обрађена сва подручја од значаја за процес планирања и писања индивидуалног образовног плана (ИОП-а): право на ИОП; врсте ИОП-а; педагошки профил ученика/це; план мера индивидуализације; примена и праћење ИОП-а; вредновање и измена ИОП-а; план транзиције ученика/це и план превенције раног напуштања школовања; прилагођавања за ученике са различитим развојним сметњама; а понуђени су и примери индивидуалних образовних планова.

Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана намењен је васпитачима/цама, учитељима/цама, наставницима/ама и стручним сарадницима/ама. Предложени модел праћења ученика и ученица може послужити као смерница праћења развоја детета и његових потреба. Важност активне и подстицајне средине за његов развој потврђује велики број истраживања која показују да свако дете може да развије компетенције ако је укључено у подстицајну физичку и социјалну средину.

Више информација о Приручнику можете пронаћи на интернет страници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU).

Resource Details
Resource author
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије
Најпопуларније дискусије
Отворени образовни ресурси
Земља
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!