European Commission logo
Креирајте налог
Resource Details
Ресурс

Romi i više/visoko obrazovanje – psihološki i društveni kapital kao faktori akademskog uspeha

S obzirom na nisku zastupljenost studenata romske nacionalnosti u oblasti višeg/visokog obrazovanja i na mali broj studija koje su istraživale lične i društvene resurse mladih odraslih Roma, naš cilj je bio da ispitamo psihološki i društveni kapital Roma koji pohađaju institucije višeg/visokog obrazovanja i da utvrdimo da li postoje razlike u odnosu na studente koji nisu romske nacionalnosti. Upitnik je ispunilo ukupno 89 studenata romske nacionalnosti i 105 studenata koji nisu romske nacionalnosti. Utvrđene su značajne razlike između ove dve grupe u pogledu svih komponenti psihološkog kapitala, sa izuzetkom samoefikasnosti. Finansijski i obrazovni status porodica studenata romske nacionalnosti znatno je nepovoljniji nego kod studenata koji nisu romske nacionalnosti. Oni dobijaju podršku za sticanje višeg/visokog obrazovanja od manjeg broja osoba, ali su građanski angažovaniji i uživaju veću podršku predstavnika nevladinih organizacija. Možemo da zaključimo da su uprkos nepovoljnom kapitalu porodične strukture studenti romske nacionalnosti razvili visok nivo psihološkog kapitala. Praktične implikacije su dodatno razmotrene u radu

Ovaj rad je proizvod dva projekta: „Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije“ (179018), pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i „Romski šampioni“ (Romani Champions), pod pokroviteljstvom FXB centra za zdravlje i ljudska prava pri Univerzitetu Harvard, koji sprovodi Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP).

Autori:

Nataša Simić, PhD, naučni je saradnik na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (nsimic@f.bg.ac.rs).

Jelena Vranješević, PhD, vanredni je profesor na Odeljenju pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (jekac@eunet.rs).

Milan Stančić, PhD, docent je na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (mstancic@f.bg.ac.rs).

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Аутор ресурса
Nataša Simić
Други статус
Најпопуларније дискусије
Чланци
Земља
Србија
Датум објављивања
Language of the document
Енглески
Login (0)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!