European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Platforma Elektronike për të Nxënit e të Rriturve në Evropë

My Training (trajnimi im) është në dispozicion vetëm të anëtarëve të regjistruar.

EPALE është një platformë e hapur anëtarësie shumëgjuhëshe, që ofron përmbajtje, burime, trajnime dhe rrjete për t'ju ndihmuar të mësoni aftësi të reja, të qëndroni të informuar dhe të përfshiheni në komunitetin e të nxënit për të rritur.

Pse duhet t'i bashkoheni EPALE?

Çfarë po thonë të tjerët për EPALE?

EPALE ka ofruar gjithmonë një gamë të gjerë materialesh për të tërhequr nteresin e audiencave të ndryshme.
- EPALE User Survey 2019
Testimonial.

Bashkohuni sot, me komunitetin tonë të mahnitshëm!

Anëtarësohuni në komunitet ose qëndroni të përditësuar me gazetën tonë