Skip to main content

My Training is available only for registered members.

EPALE është një platformë e hapur anëtarësie shumëgjuhëshe, që ofron përmbajtje, burime, trajnime dhe rrjete për t'ju ndihmuar të mësoni aftësi të reja, të qëndroni të informuar dhe të përfshiheni në komunitetin e të nxënit për të rritur.

Why you should join EPALE?

Çfarë po thonë të tjerët për EPALE?

EPALE gjithmonë ka ofruar një gamë të gjerë materialesh për interesin e një audiencë të larmishme.
- EPALE User Survey 2019
Testimonial

Bashkohuni sot, me komunitetin tonë të mahnitshëm!

Anëtarësohuni në komunitet ose qëndroni të përditësuar me gazetën tonë