European Commission logo
Create an account
Resource Details
GRADIVO

E-izobraževanje za digitalno družbo

 

Novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo je že na voljo v digitalni bralnici Andragoškega centra. Namenjeno je širšemu krogu uporabnikov, predvsem pa vsem strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih, direktorjem izobraževalnih organizacij, nosilcem odločanja v izobraževanju in študentom.

Pri pisanju novega dela smo avtorji (dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan) posodobili in dopolnili vsebine priročnika Osnove e-izobraževanja iz leta 2010 v skladu z aktualnim dogajanjem in razvojnimi trendi na področju e-izobraževanja v razvitem svetu. Dodali pa smo tudi okoli štirideset odstotkov popolnoma novih vsebin o inovativnih pristopih na področju izobraževanja in učenja, ki jih omogoča sodobna tehnologija.

Novo delo je sestavljeno iz sedmih vsebinsko zaokroženih delov. V njem smo predstavili  teoretične in razvojne vidike e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja v povezavi s teorijami o učenju, razvoj programov e-izobraževanja (učna gradiva in učne aktivnosti, metode preverjanja in ocenjevanja ter izbiro medijev in digitalnih orodij za e-izobraževanje), pedagoško podporo in menedžment pri izvedbi e-izobraževanja vključno z avtorskimi pravicami in zagotavljanjem kakovosti. Največ prostora smo v tem delu namenili inovativnim učnim pristopom in metodam učenja in poučevanja v digitalni družbi kot so odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER) in množičnimi odprtimi online programi (MOOC), umetna inteligenca, učne analitike, inteligentni tutorskimi sistemi, mobilno učenje, mikroučenje, igrifikacija, simulacije, navidezna in nadgrajena resničnost ter digitalno pripovedovanje.

Za tiste bralce, ki bodo želeli poglobiti svoje znanje, so na voljo seznami spletnih virov, ki so zajeti v priporočenih povezavah na koncu vsakega poglavja ter obsežen seznam literature na 36 straneh.

E-izobraževanje je izjemno hitro razvijajoče se področje, saj se nenehno pojavljajo nove tehnološke možnosti in spoznanja, ki še v večji meri omogočajo izkoriščanje njegovih prednosti in prilagajanje okoliščinam današnjega sveta, ki so hitro spremenljive, negotove, kompleksne in v marsičem še nepoznane.

Raziskovanje najnovejših trendov na področju inovativnega izobraževanja in e-izobraževanja tako kaže, da je razvoj tehnologije s pojavom velikih/množičnih podatkov, odprtih podatkov in umetne inteligence dosegel tisto stopnjo, ko je nujen temeljit razmislek in poglobljeno proučevanje tudi etičnih, socialnih, pravnih in drugih humanističnih vidikov uporabe tehnologije. A te teme ostajajo naš skupni jutrišnji raziskovalni izziv.

 

 

Mag. Margerita Zagmajster je na Andragoškem centru Slovenije vodja središča za raziskave in razvoj. Med drugim se ukvarja tudi z e-izobraževanjem in uporabo sodobne IKT v izobraževanju in učenju. Je soavtorica priročnika o e-izobraževanju. Konceptualno je zasnovala e-kotiček in portal SSU, zanju tudi skrbi z vsebinskega vidika.

 

 

 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Dr. Lea Bregar. mag. Margerita Zagmajster, dr. Marko Radovan
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Slovenija
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!