European Commission logo
Ustvari račun
Izberete lahko več besed z ločilno vejico

EPALE - Spletna platforma za učenje odraslih v Evropi

GRADIVO

Deklaracija La Hulpe o prihodnosti socialne Evrope

Profile picture for user EPALE Moderator.
EPALE Editor

Belgijsko predsedstvo Sveta EU je 15. in 16. aprila 2024 sklicalo konferenco na visoki ravni o evropskem stebru socialnih pravic, da bi ocenili napredek, dosežen z akcijskim načrtom, in dodatno poudarili njegove ključne razsežnosti v luči zelenega in digitalnega prehoda. Najvišji odločevalci so se strinjali, da bo steber še naprej obravnaval zaposlovanje, znanja in spretnosti ter socialne izzive na nacionalni ravni in ravni EU. Ob koncu konference je bila sprejeta deklaracija o prihodnosti evropskega stebra socialnih pravic - poimenovana "deklaracija La Hulpe" po imenu mesta blizu Bruslja, kjer je konferenca potekala. 

Deklaracija 

Na področju izobraževanja in usposabljanja deklaracija hvali vlogo vseživljenjskega učenja v družbi in priznava, da so "potrebni nadaljnji ukrepi za spodbujanje miselnosti vseživljenjskega učenja", zlasti zaradi trenutnega pomanjkanja znanj in spretnosti. Posebej poudarja, da je "pravica do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, kot je določena v 1. načelu evropskega stebra socialnih pravic, bistvena za pomoč vsem zaposlenim, brezposelnim in neaktivnim ljudem, zato je za njeno ohranjanje treba ukrepati". To kaže na neprecenljive koristi, ki jih vseživljenjsko učenje - in izobraževanje odraslih - prinaša tudi marginaliziranim skupinam našega prebivalstva, saj jim omogoča dejavno sodelovanje v družbi. 

Podpisniki so poudarili tudi "pomen inovativnega in kakovostnega izobraževanja in usposabljanja za vse. Pozdravljamo zagon, ki ga je ustvarilo evropsko leto spretnosti, in se zavezujemo, da bodo spretnosti ostale prednostna naloga politike ter da bomo posodobili program spretnosti. " 

Deklaracija poziva k okrepitvi vloge socialnih partnerjev in kolektivnih pogajanj ter priznava pomembno vlogo civilne družbe, zlasti pri odpravljanju socialne izključenosti in neenakosti. Prihodnost Ključna ugotovitev konference je, da bo leta 2025 treba pregledati akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic; to bo omogočilo nadaljnje ukrepe, k čemur poziva deklaracija, za doseganje ciljev EU in nacionalnih ciljev za leto 2030 na področju zaposlovanja, znanja in spretnosti ter zmanjševanja revščine. Izvajanje stebra je v državah članicah EU na splošno dobro sprejeto, ta konferenca in posledična deklaracija pa sta dober opomin, da je za Evropo bistven socialni model, ki skrbi za svoje državljane in zadovoljuje njihove potrebe tudi z vseživljenjskim učenjem.

Deklaracija La Hulpe o prihodnosti socialne Evrope.

Preberite novico na portalu EPALE.

Preberite novice na spletni strani belgijskega predsedstva.

 

Prispevek je pripravil uporabnik EPALE Editor. V slovenščino ga je prevedla Špela Močilnikar, članica NSS Slovenija.

Resource Details
Avtor vira
European Union
Vrsta vira
Nacionalno in politika
Država
Evropa
Datum objave
Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Ne oklevajte!
Kliknite na spodnjo povezavo in pričnite s pripravo objave novega gradiva!