European Commission logo
Ustvari račun
Resource Details
GRADIVO

Bodi povezan MOOC

Myh4d logo.

Ste izobraževalka/izobraževalec? Bi želeli poglobiti svoje znanje o zdravstveni pismenosti s področja demence? Ali pa preprosto imate izkušnjo z demenco (svojci, oskrbovalci, prostovoljci) in potrebujete več veščin, ki bi vam pomagale razumeti demenco in izboljšati kakovost življenja.

ZDUS je s partnerji projekta Move your hands for dementia pripravila množični spletni odprti tečaj (MOOC) Bodi povezan. Tečaj je praktično orodje za izobraževalce odraslih, ki želijo izboljšati svoje razumevanje demence, da bi to znanje prenesli na učeče se v skupnosti. Ti so lahko prostovoljci, oskrbovalci, delavci v trgovinah, vozniki avtobusov ali prodajalci na tržnicah.

Bodi povezan MOOC si prizadeva izboljšati zdravstveno pismenost o demenci, zato da bi ljudje v skupnosti, storitvenih in oskrbovalnih dejavnosti vedeli več o demenci in razumeli lastno vlogo pri spodbujanju vključujočih in opolnomočenih odnosov, ki so potrebni za boljšo kakovost življenja vseh, ki živijo z demenco. Gre za pristop, ki je osredotočen na osebo in temelji na poznavanju osebe, ki ima demenco in zahteva prilagajanje našega vedenja in skrbi individualnim potrebam te osebe.

Naša odgovornost je, da razvijamo kolektivno razumevanje, vedenja, podporo, oskrbo in skupnostne storitve, s čimer lahko izboljšamo izkušnjo oseb z demenco.

Demenca_SLO 1.jpg.

Avtorica ilustracije za ZDUS: Lara Kastelic, Nariši mi zgodbo

Zato je ZDUS s partnerji projekta pripravila spletni tečaj Bodi povezan, ki je sestavljen iz uvoda in štirih modulov:

  • Modul 1 - “V čevljih” osebe z demenco
  • Modul 2 - Preventiva
  • Modul 3 - Komunikacija z osebami z demenco v vsakdanjem življenju in v skupnosti
  • Modul 4 - Vključujoča skupnost, osredotočena na osebe, ki živijo z demenco

Izberete lahko modul, ki vas zanima, ali pa opravite celoten tečaj. Vsak modul ima razdelek z metodami, namenjen izobraževalcem odraslih, ki podaja predloge aktivnosti, ki jih lahko uporabite pri svojih učečih se, da bodo imeli koristno učno izkušnjo. 

Demenca_SLO 2.jpg.

Ko zaključite tečaj, lahko opravite preizkus pridobljenega znanja in prejmete certifikat. S tečajem se boste naučili, da:

  • kot izobraževalec odraslih lahko pomagate svojim učečim se povečati znanje, veščine in kompetence o demenci ter tako pomagate ustvarjati vključujoče skupnosti, ki bolje razumejo osebe z demenco in njihove potrebe;
  • s povečanjem zdravstvene pismenosti o demenci lahko zdravstveni delavci izboljšajo preventivo, kakovost oskrbe in sprejemajo bolj zavestne odločitve;
  • je bistvenega pomena razviti komunikacijske veščine, da bi dosegli večjo vključenost in izboljšali kakovost življenja oseb z demenco;
  • razumevanje demence, ki ga imamo kot skupnost (naše vrednote in besedišče, ki ga uporabljamo), lahko vpliva na odnos, ki ga imamo z osebo z demenco, ter na vrste podpore in storitev.

Vpišite se na brezplačen spletni tečaj Bodi povezan, ki je dostopen v slovenskem jeziku na spletni povezavi: https://www.myh4d.eu/mooc/      

 

Resource Details
MYH4D MOOC.jpg.
Avtor vira
Dijana Lukić in partnerji projekta Move your hands for dementia
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Evropa
Datum objave
Resource media
Logo za MOOC.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!