European Commission logo
Vytvorenie konta

News

Správy

Hikikomorio sindromas ‒ kas tai?

Profile picture for user rentukas.
Renata Jankevičienė
Community Collaborator (Silver Member).

Panevėžio rajono švietimo centras ‒ aktyvus „Erasmus+“ projektų dalyvis. Sukurtas platus partnerių tinklas sudaro sąlygas mokytojų bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimui bei tėvų švietimui.

Apie šiuo metu įgyvendinamą programos „Erasmus+“ KA2 projektą „Ištrūkę iš interneto“ bei jo įtaką tėvų švietimui kalbamės su projekto veiklų koordinatore Lietuvoje, Panevėžio rajono švietimo centro direktore Jurgita Vaitiekūniene.

Su kokiomis Lietuvos ar Panevėžio rajono šietimo aktualijomis bei problemomis susijęs šis projektas? Kaip jis siejasi su tėvų švietimu?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atliekanti ugdymo įstaigų  duomenų analizę ir kasmet parengianti leidinį „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose“ jau keletą metų Panevėžio rajono savivaldybei rekomenduoja ieškoti veiksmingų priemonių mokinių patyčių problemai spręsti. 2020 m. buvo rekomenduojama „kryptingai tobulinti pedagogų gebėjimus stiprinti mokinių motyvaciją, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, tam skiriant ir daugiau lėšų kvalifikacijai tobulinti“. Socialinė ekonominė situacija Panevėžio rajone yra pakankamai sudėtinga, tai turi įtakos ir mokinių pasiekimams. Siekiant didinti mokinių motyvaciją pirmiausiai reikia sukurti palankų socialinį emocinį mikroklimatą pamokoje. Tačiau mokytojams tai padaryti nėra lengva, nes nemaža mokinių dalis į mokyklas ateina iš sudėtingų šeimų, pandemijos laikotarpiu keičiasi visa visuomenė, atsiranda naujų, iki šiol nepatirtų problemų, todėl jų sprendimui reikia pritraukti daugiau lėšų bei ieškoti inovatyvių metodų. Mokyklos kaita neįmanoma be tėvų švietimo. Jaunoji tėvų karta pati yra pasinėrusi į technologijų pasaulį, todėl ne visada susimąsto, kad technologijos vaiko smegenų veiklai daro ir neigiamą įtaką, kad laiką, praleidžiamą internete, reikia riboti. Tačiau draudimai čia nepadės, vaikai dažnai pergudrauja išmaniąsias programėles, skatinančias po nustatyto laiko išjungti kompiuterį. Įgyvendindami projektą bei vykdydami veiklas bendruomenėse, skatinsime tėvų ir vaikų dialogą bei bendrus susitarimus.

Kiekvienas tarptautinis projektas skatina švietimo inovacijas. Kokias švietimo inovacijas planuojama diegti įgyvendinant projektą „Ištrūkę iš interneto“?

„Erasmus+“ KA2 projektas „Ištrūkę iš interneto“ (angl. („Out of the Net“) – tai strateginė partnerystė, kurios tikslas užkirsti kelią anksti mokyklą paliekantiems asmenims, taikant naują pedagoginę metodiką, sukurtą remiantis inovatyviais socio-psicho-pedagoginiais pagrindais. Įgyvendinant projektą siekiama spręsti naują visuomenės problemą – hikikomorio sindromą, kitaip žinomą kaip visišką pasitraukimą iš visuomenės.

Informacijos apie hikikomorio sindromą lietuvių kalba yra tikrai mažai. Galbūt projekto partneriai šioje srityje turi daugiau patirties? Kokios šio projekto temos ir tikslai?

Stefano.

Iš tiesų taip, projekto partneriai – Elena Milli (Italija), Stefano Cobello (Italija), Iglika Angelova (Bulgarija), Роман Комаров (Rusija) giliai domisi psichologijos temomis, kai kurie iš jų turi šios srities mokslinius laipsnius. Projekto tema – socialiniai, psichologiniai ir pedagoginiai metodai bei jų taikymas praktikoje siekiant užkirsti kelią hikikimorio sindromui edukacinėje erdvėje. Pagrindiniai projekto tikslai – plėtoti edukacinę intervenciją, skirtą sąmoningam interneto naudojimui ir hikikimorio sindromo prevencijai, išmokyti pedagogus ir tėvus atpažinti pirmuosius socialinio pasitraukimo signalus ir padėti vaikams socializuotis, sukurti tarptautinį švietimo įstaigų tinklą, įsipareigojusį užkirsti kelią socialiniam pasitraukimui, vykdant kūrybinę rekreacinę veiklą ir įtraukiant švietimo bendruomenę. Todėl tikėtina, kad ši partnerystė bus naudinga ir mažesnę patirtį turintiems projekto dalyviams.

Kokių šalių mokytojų dalyvavimą projekte „Ištrūkę iš interneto“ remia Europos Komisija?

Projektas jungia šešias šalis: Bulgariją, Italiją, Ispaniją, Lenkiją, Lietuvą ir Rusiją, į projekto veiklas bus įtraukti visų šių šalių mokytojai, dirbantys su 8–13 metų mokiniais.

Ar Lietuvai aktuali anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių mokinių problema? Kokios, jūsų nuomone, socialinio pasitraukimo priežastys?

Remiantis Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, „Anksti iš švietimo sistemos pasitraukia mažiau kaip 9 procentai Lietuvos jaunimo (esame geriausiųjų Europos Sąjungos valstybių narių dešimtuke, tačiau Lietuvos mokyklų nelankančių vaikų skaičius kelia nerimą“. Projektu siekiama užkirsti tam kelią visose partnerių šalyse. Vis daugiau mokinių palieka mokyklą ne dėl mokymosi sunkumų, o dėl emocinių, komunikacinių ir elgesio problemų. Socialinis pasitraukimas yra daugialypis ir dažnai susijęs su tiesioginės socialinės sąveikos negebėjimu. Pandemijos metu vaikai yra priversti kasdien naudotis kompiuteriu, todėl problema ūmėja. Kaip nustatė tyrėjai, pasitraukimas yra laipsniškas ir susijęs su socialiniu spaudimu pripažinti tam tikras paviršines vertybes. Projektas „Ištrūkę iš interneto“ siekia užkirsti kelią socialiniam pasitraukimui bandant sukurti tokią santykių aplinką, kurioje kiekvienas galėtų išreikšti savo asmenines galimybes ir įgalinti socialinius įgūdžius.
Vykdydami projekto veiklą mokytojai išmoks profesionaliai spręsti mokinių emocines, komunikacines ir elgesio problemas, savo patirtimi ir įžvalgomis dalysis su tėvais, nes tik susitekusi bendruomenė gali užkirsti kelią neigiamai technologijų įtakai ir visiškam pasitraukimui iš visuomenės.

Kas yra projekto „Ištrūkę iš interneto“ koordinatorius? Kokie Panevėžio rajono švietimo centro įsipareigojimai šiame projekte? Ar planuojate detalesnę projekto sklaidą?

Projekto koordinatorius – Zespół Szkół I Placówek Specjalnych (Lenkija). Panevėžio rajono švietimo centras yra atsakingas už praktinių pavyzdžių teikimą mokytojams, norintiems įgyvendinti socio-psicho-pedagoginį projekto „Ištrūkę iš interneto“ modelį. Savo patirtimi ateityje būtinai pasidalysime su visais, susidomėjusiais šiuo projektu.


„Erasmus+“ KA2 projektą „Ištrūkę iš interneto“ („Out of the Net“, Nr. 2020-1-PL01-KA201-082223) remia Europos Komisija.

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, Panevėžio regiono „Epale“ ekspertė

 

Login (0)

Komentár

TreeImage.
Rita Vargalytė
Ne, 03/13/2022 - 07:19

Sudomino projekto idėja! Informacijos apie hikikomorio sindromą lietuvių kalba - tikrai mažai.  Ateityje norėčiau daugiau sužinoti apie naują pedagoginę metodiką, sukurtą remiantis inovatyviais socio-psicho-pedagoginiais pagrindais. Linkiu  sėkmės įgyvendinant projektą.

 

 

Login (0)

Users have already commented on this article

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Základné zručnosti v rámci Paktu pre zručnosti

Preskúmajte začlenenie základných zručností do iniciatívy Pakt pre zručnosti!

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Finančná gramotnosť v časoch krízy

Pridajte sa k našim odborníkom a ponorte sa do sveta finančných politík a ich spoločenského dopadu.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Dôraz na základné zručnosti v rámci Európskeho roka zručností

Investovanie do základných zručností v rámci Európskeho roka zručností je nevyhnutné na zabezpečenie splnenia jeho cieľov.

Viac