European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Webová stránka Európskeho roka zručností je dostupná

Website European Year of Skills

Preklad článku, autor: Lifelong Learning Platform

Európsky rok zručností 2023 (European Year of Skills - EYS) má byť novým impulzom pre celoživotné vzdelávanie, ktorý umožní ľuďom a sociálnym partnerom prispieť k dvojitej transformácii, podporiť inovácie a konkurencieschopnosť, ako aj oceniť všetky zručnosti, kompetencie a vedomosti. Podľa slov predsedníčky von der Leyenovej "potrebujeme oveľa väčšie zameranie našich investícií na odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie".

Európska komisia, ktorá sa snaží zachytiť dynamiku rýchlo sa meniacej spoločnosti, spustila oficiálnu webovú stránku Európskeho roka zručností. Táto webová stránka slúži na zhromažďovanie príspevkov, podujatí, nástrojov a nápadov, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov EYS.

Zdokonaľte sa v zručnostiach!

Na webovej stránke je pre všetkých učiacich sa k dispozícii aj testbezplatné vzdelávaniektorého cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti, čím sa dodrží sľub, že sa bude u dospelej populácie v Európe podporovať zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia! Test je podporovaný Europassom, európskym súborom online nástrojov a informácií, ktoré pomáhajú jednotlivcom riadiť ich vzdelávanie a kariéru.

Na webovej stránke sú všetky činnosti súvisiace so zručnosťami prezentované používateľsky zrozumiteľným spôsobom. Podujatia, workshopy a občianske iniciatívy sú ľahko dostupné na interaktívnej mape a používatelia môžu do cloudu voľne pridávať svoje vlastné aktivity a tak ich propagovať. Sekcia noviniek tiež poskytuje cenné informácie o aktivitách a kľúčových míľnikoch v roku 2023.

Login (23)

Komentár

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Budovanie zručností pre demokratický život. Úloha vzdelávania a učenia sa dospelých

Diskutujte o tom, ako môžu zručnosti 21. storočia zvýšiť občiansku aktivitu!

Viac

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac