European Commission logo
Creați un cont
Resource Details
RESURSĂ

Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj

U svijetu, u kojem sve više prevladava samomistifikacija, populizam, pretpostavljeni instant-ishodi, samodovoljnost i samosvrsishodnost, bez šireg konteksta, javnog interesa i deontološki postavljenog sistema vrijednosti – vrlo je zahtjevno bilo ustrajati na viziji da se upornim strateškim usmjerenjem s jasnom idejom konačnog rezultata u okviru općeg cilja kontinuirano okupljaju konstruktivne snage i postižu konsekutivno nadopunjujući ishodi. Izgradnja koalicija (institucionalnih i akademskih, ali i na nivou vrijednosti i ideja)sa ciljem hakiranja konstanti – vremena i ovozemaljske inkarnacije postdigitalnog stanja i bivstvovanja – polučila je rezultatima kojima možemo biti zadovoljni.

Cilj ove publikacije je predstaviti osnovne rezultate istraživanja irazvoja medijske i informacijske pismenosti za bolje razumijevanje kompleksnosti integralnog koncepta i holističkog pristupa.

Predstavljeni ključni napori za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, te pomaci koji su napravljeni u realizaciji preporuka u odnosu na period koji je pokrivala prethodna Pozicijska studija, postavljenisu kao osnova za promišljanje o nastavku i implementaciji strategija za razvoj medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

 

Izdavač: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

 

Dio ove publikacije* je nastao u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Dio ove publikacije nastao je u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ koje su podržali EU i UNESCO (2018.-2019.). Dio ove publikacije*** nastao je u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – Faza II“ koje su podržali EU i UNESCO (2020.-2021.).

 

Resource Details
Autorul resursei
Emir Vajzović
Tipul de resursă
Studiu de caz
TARA
Bosna i Hercegovina
Data publicării
Limba documentului
Bosnian
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!