Resource Details
RESURS

Priručnik „Ocjenjivanje u funkciji razvoja učenika i unapređivanja nastave i učenja u školi“

Zavod za školstvo je 2018. godine formirao Komisiju čiji je zadatak bio da predloži sistem mjera i obezbijedi uslove da ocjenjivanje bude u funkciji razvoja učenika i unapređivanja nastave u školi. U izradi mjera polazilo se od savremene uloge ocjenjivanja, Standarda kompetencija za nastavnike, oslanjajući se na iskustva drugih, prije svega iz našeg okruženja, uvažavajući činjenicu da su škole i nastavnici glavni nosioci kvaliteta nastave i promjena u školi. Jedna od mjera je bila izrada priručnika „Ocjenjivanje u funkciji razvoja učenika i unapređivanja nastave i učenja u školi“. Ocjenjivanje je nastavnicima jedna od najtežih, a učenicima jedna od najmanje omiljenih aktivnosti u školi. Ocjenjivanje treba da bude u funkciji razvoja učenika, da ga motiviše i podstiče da uči, da bude u funkciji unapređivanja nastave. To znači da na osnovu podataka prikupljenih u procesu ocjenjivanja, nastavnik donosi racionalne odluke o unapređivanju vlastite nastavne prakse i učenja u školi.

Da bi ocjenjivanje bilo u funkciji razvoja učenika i unapređivanja učenja, ono treba da postane sastavni dio procesa planiranja nastave i sastavni dio procesa učenja. To podrazumijeva NASTAVNU PRAKSU gdje se ocjenjivanje planira u sklopu drugih oblika planiranja i pripremanja nastave; gdje se aktivnost učenika stalno i kontinuirano prati i registruje; gdje se informacije prikupljene u procesu ocjenjivanja koriste za unapređivanje sopstvene nastavne prakse i učenja. Termin ocjenjivanje ima šire i uže značenje. U užem smislu ocjenjivanje se odnosi na aktivnost nastavnika koja se sastoji u davanju brojčanog (ili opisnog) izraza−ocjene za postignute rezultate učenja. U Priručniku se termin ocjenjivanje uglavnom koristi u širem značenju i on obuhvata sve faze ovog složenog procesa: planiranje ocjenjivanja, praćenje i registrovanje podataka o učeniku, analiziranje i procjenjivanje prikupljenih podataka i donošenje konačne odluke − ocjene o uspješnosti učenja i nastave.

Uloga Priručnika je da bude teorijska osnova ostalim aktivnostima koje treba da uvedu praksu u kojoj je ocjenjivanje sastavni dio procesa planiranja nastave i sastavni dio procesa učenja. Glavni ciljevi Priručnika su razumijevanje uloge ocjenjivanja i izgrađivanje kompetencija ocjenjivanja.

Resource Details
Resource author
Autor - Zoran Lalović, Izdavač - Zavod za školstvo
Vrsta resursa
Otvoreni obrazovni resursi
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!