Resource Details
RESURS

ONLINE UČENJE - SMJERNICE ZA ORGANIZATORE OBRAZOVANJA ODRASLIH

Učenje na daljinu treba razviti tako da ima svoju svrhu i da se aktivno koristi u različitim uslovima:

  • potpunog prekida redovne nastave, kada se svi segmenti obrazovnog rada odvijaju isključivo na daljinu,
  • djelimičnog odvijanja nastave, kada se nastava dijelom odvija u učionicama, a dijelom učenjem na daljinu,
  • redovnog odvijanja nastave kada se nastava realizuje u učionicama, ali  ustanova  koristi  mogućnosti komunikacije  i učenja  na  daljinu  da  je  učini efikasnijom  i  time  osavremeni  nastavni  proces,  ali  i  za  efikasniji  rad  i kolaboraciju nastavnog kadra, uprave i stručnih saradnika.
Resource Details
Resource author
NSS MONTENEGRO
Vrsta resursa
Ostalo
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Resource media
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!