European Commission logo
Create an account
News
Vijesti

Informativni dani u sklopu otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom finansija uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori 21. oktobra 2022. godine objavilo poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme ,,Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu’’ (referentni broj EuropeAid/175333/ID/ACT/ME), a koji će biti finansiran iz IPA II – Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu – Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija. 

Ukupna vrijednost ove grant šeme iznosi 2.705.882,35 EUR.

Dodjelom i sprovođenjem ove grant šeme planira se davanje podrške projektima koji će unaprijediti pružanje socijalnih usluga u zajednici, uključujući i podršku inovativnim socijalnim uslugama, sa posebnim fokusom na deinstitucionalizaciju. Dalje, kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje planira se promocija zapošljavanja, sa posebnim fokusom na „teže zapošljive“ kategorije u društvu, kao što su korisnici socijalnih davanja, žene, niskokvalifikovani nezaposleni, osobe sa invaliditetom i mladi, kao i podržavanje koncepta socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje projektnih predloga je ponedjeljak, 5. decembar 2022. godine.

S tim u vezi, u cilju blagovremenog predstavljanja poziva zainteresovanim stranama u planu je organizacija info sesija za sve relevantne opštine u Crnoj Gori.

Datumi održavanja info sesija po gradovima su sljedeći:

  • 3. novembar 2022. god – Opština Budva sa početkom u 10h; Adresa: Trg Sunca 3, sala Opštine Budva
  • 4. novembar 2022. god – Opština Danilovgrad sa početkom u 10h; Adresa: Trg 9.decembar, sala Opštine
  • 8. novembar 2022. god – Opština Bar sa početkom u 10h; Adresa: Bulevar Revolucije 1, sala Opštine
  • 11. novembar 2022. god – Opština Žabljak sa početkom u 10:30h; Adresa: Trg durmitorskih ratnika 1, sala Opštine
  • 14. novembar 2022. god – Opština Nikšić sa početkom u 10h; Adresa: Radoja Dakića, sala Tehnopolisa
  • 15. novembar 2022. god – Opština Herceg Novi sa početkom u 10.30h; Adresa: Trg Maršala Tita 2, sala Opštine
  • 16. novembar 2022. god – Opština Bijelo Polje sa početkom u 10h; Adresa: Ulica Slobode bb, sala Opštine
  • 18. novembar 2022. god – Opština Rožaje sa početkom u 10:30h; Adresa: Ulica M. Tita bb, sala Centra za kulturu

Pozivamo svu zainteresovanu javnost da prisustvuje i informiše se o načinu apliciranja i ostalim karakteristima poziva.

Aplikacioni paket sa Uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na internet stranici: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

 

****Napomena: Preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore https://www.gov.me/clanak/informativni-dani-povodom-objave-poziva-za-do…

Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More