Resource Details
IŠTEKLIUS

Įgūdžių tobulinimo kryptys. Naujos mokymosi galimybės suaugusiesiems

Skaitymas, rašymas, nesudėtingi paskaičiavimai ir naudojimasis kompiuteriu – tai dalykai, kuriuos mes atliekame kasdien, – praktikuojame savo pagrindinius įgūdžius, dažniausiai to nė nepastebėdami.Vis dėlto tai nėra taip paprasta kiekvienam. Beveik 70 milijonų gyventojų Europoje tokios užduotys gali pasirodyti sudėtingos. 

Rekomendaciją Įgūdžių tobulinimo kryptys: naujos mokymosi galimybės suaugusiesiems 2016 m. gruodžio mėnesį priėmė ES Taryba. Tai vienas iš pagrindinių teisinių „Naujos Europos įgūdžių darbotvarkės“ pasiūlymų. Principas, kad kiekvienas, įskaitant suaugusiuosius, turi teisę į kokybišką ir įtraukųjį ugdymą, mokymus ir mokymąsi visą gyvenimą, yra vienas iš 20 pagrindinių Europos socialinių teisių ramsčio principų. 

Kodėl reikia Įgūdžių tobulinimo krypčių?

Skaitymas, rašymas, nesudėtingi paskaičiavimai ir naudojimasis kompiuteriu – tai dalykai, kuriuos mes atliekame kasdien, – praktikuojame savo pagrindinius įgūdžius, dažniausiai to nė nepastebėdami.

Vis dėlto tai nėra taip paprasta kiekvienam. Beveik 70 milijonų gyventojų Europoje tokios užduotys gali pasirodyti sudėtingos.

Tiek dirbantiems, tiek bedarbiams ar ekonomiškai neaktyviems žmonėms, kuriems reikia ugdyti pagrindinius įgūdžius, naujoji Įgūdžių tobulinimo krypčių iniciatyva bus nauja pradžia, kuri padės nustatyti ir pamatyti, kokių įgūdžių ir žinių jie jau turi, siekti tolesnio ugdymo ir mokymų bei galiausiai įgyti naują kvalifikaciją.

 

Kaip iniciatyva veiks?

Įgūdžių tobulinimo krypčių iniciatyva bus paremta paprasta trijų žingsnių schema, visuomet pritaikoma prie konkrečios kiekvieno žmogaus situacijos.

Iki 2018 m. Europos Sąjungos valstybės narės kviečiamos remtis esamomis nacionalinėmis struktūromis ir nusistatyti procedūras tam, kad Įgūdžių tobulinimo krypčių iniciatyva taptų realybe. To turėtų būti siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su visais suaugusiųjų mokymosi sistemos dalyviais. Europos Sąjunga teiks paramą per kelias finansavimo programas, ypač Europos socialinį fondą ir „Erasmus+“, bei sudarys sąlygas tarpusavio mokymuisi ir mainams, kad būtų galima sėkmingai įgyvendinti šią iniciatyvą. 

Žingsniai:

1 ŽINGSNIS

Įgūdžių vertinimas: Suteikia galimybę suaugusiesiems nusistatyti turimus įgūdžius ir bet kokį poreikį juos tobulinti.

2 ŽINGSNIS

Mokymosi pagal specialiai pritaikytą programą pasiūlymas: Suteikia suaugusiesiems lankstų ir kokybišką ugdymą ir mokymus tam, kad jie galėtų patobulinti reikalingiausius įgūdžius.

3 ŽINGSNIS

Patvirtinimas ir pripažinimas: Siūlo suaugusiesiems galimybę patvirtinti ir pripažinti naujuosius įgūdžius, naudoti juos darbo rinkoje arba tolesniam mokymuisi ir netgi siekti aukštesnių kvalifikacijų.

 

Norėdami perskaityti visą Rekomendaciją, sužinoti, kas jau yra įgyvendinama kai kuriose valstybėse narėse ir dar daugiau, galite tai padaryti čia: ec.europa.eu/social

Social Europe

@EU_Social #UPskillEU

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
DG Employment, Social Affairs & Inclusion
Ištekliaus tipas
Kita
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (3)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!