News
Naujienos

Apie Kauno trečiojo amžaus universitetą (Kauno TAU)

Kauno TAU logotipas.

Kauno TAU (www.kaunastau.lt) yra nevyriausybinė neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacija, siekianti gerinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę integraciją, palaikanti jų fizinį ir psichosocialinį  aktyvumą, įgalinanti mokytis visą gyvenimą, skatinanti  produktyvią ir turiningą veiklą, praturtinanti nauja patirtimi, veikianti švietimo, socialinėje, kultūros bei kitose srityse. Nuo 2015 m. universitetas yra Nacionalinės Trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (http://www.tauasociacija.lt/), jungiančios 49 TAU, narys.

Veiklą fakultetuose planuoja ir organizuoja dekanai. Jiems talkina seniūnai, kurių dauguma yra TAU klausytojų tarybos nariai. Kauno TAU valdymas grindžiamas demokratijos, autonomijos ir atskaitomybės, savivaldos ir kompetencijos bei efektyvumo principais. Aukščiausias Kauno TAU valdymo organas yra konferencija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises. Vienasmenis valdymo organas - rektorius, kolegialus valdymo organas - rektoratas, savivaldos organas - TAU klausytojų taryba.

Kauno TAU administracija.

Veiklos pradžioje (1999 m.) universitete veikė šeši, o 2019/2020 mokslo metais – jau trylika fakultetų. Jų veikloje 2019m. dalyvavo 1373 lankytojai. Pandemijos įtakoje 2020m. universiteto veikla apsiribojo apie 600 klausytojų, nes ne visi fakultetai turėjo galimybę veikti kontaktiniu būdu, o nuotolinis būdas nėra tinkamas praktiniams užsiėmimams.

Paskaitas, seminarus, diskusijas veda aukštųjų mokyklų dėstytojai, praktikai – medikai, teisininkai, teologai, muziejininkai, menininkai, politikai. Kiekvieno fakulteto veikla yra savita, atliepianti tam tikros mokslo ir praktikos srities paskirtį bei klausytojų mokymosi poreikius. Saviraiškos poreikis, skatinamas emocijų, realizuojamas spontaniškai. Savirealizacija reikalauja dvasinių ir intelektinių pastangų, ieškant savosios paskirties. Universiteto veiklos įvairovė sudaro tam sąlygas. Dalis klausytojų universitetą lanko nuo jo įsikūrimo – baigę vieną fakultetą, pradeda lankyti kitą. Čia ne tik mokomasi, bet ir užsimezga draugystė, bendradarbiavimas. Konferencijos, seminarai, įvairūs renginiai, susitikimai su kultūros ir meno atstovais, TAU bendruomenės narių parodos, kelionės, edukacinės ekskursijos šį bendradarbiavimą skatina.

Dizaino fakulteto užsiėmimų metu.

Kauno TAU aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose - tiek Lietuvos respublikos ministerijų, tiek ir tarptautinių organizacijų, tame tarpe ERASMUS+ rengiamuose projektuose savarankiškai arba su partneriais – Medardo Čioboto TAU, Kėdainių TAU, Nacionaline trečiojo amžiaus asociacija, tarptautiniais mokymo centrais Lenkijoje, Čekijos respublikoje, Skandinavijos šalyse, Italijoje, Ispanijoje ir kitur.

Daugiau apie Kauno TAU veiklą skaitykite čia:

www.kaunastau.lt

Rimvydas Velykis,

Kauno TAU prorektorius bendradarbiavimui ir tarptautiniams ryšiams

rimvydas.velykis@yahoo.com

Login (1)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos