Blog
Blog

Stažuotė Portugalijoje - naujų idėjų inspiracija Lietuvai

Šių metų spalio 08-12 d. mūsų 10 atstovų komanda iš Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų ir gimnazijų pabuvojo  vienoje seniausių Europos sostinių – Lisabonoje, įsikūrusioje prie Težo upės žiočių labiausiai nuo Lietuvos nutolusioje Europos valstybėje – Portugalijoje. 

Lisabonoje turėjome galimybę visapusiškai tobulėti, dalyvaudami stažuotėje  tema „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (validavimas)“. Programos tikslas - susipažinti su neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema Portugalijoje pristatant, praktiškai stebint ir analizuojant kompetencijų pripažinimo, validavimo ir sertifikavimo procesus. 

Img-cccb548ec05d0be02b03bd4c55773d07-v_1

Pirmoji diena buvo be galo jaudinanti, kadangi tai buvo susipažinimo diena, tiek su pačiais dalyviais iš Lietuvos, tiek su atstovėmis iš Portugalijos CECOA organizacijos. Atvykus į centrą, mus svetingai pasitiko centro šeimininkės Kristina ir Silvija. Po mielo prisistatymo bei išsakytų lūkesčių buvome dar kartą supažindinti su šios lauktos stažuotės programa. Per pirmosios dienos mokymus apžvelgėme Portugalijos  švietimo ir mokymosi sistemos ypatumus. Sužinojome, kad yra daug validavimo centrų suaugusiems ir, kad jie yra finansuojami iš ESF ir Valstybės biudžeto.  Sužinojome, kad Portugalija ilgą laiką susidūrė  su žemo išsilavinimo problema. Daugiau negu pusė suaugusiųjų 2016 m. nebuvo įgiję aukštesniojo vidurinio išsilavinimo, lyginant Europos Sąjungos kontekste, todėl  sukurta atpažinimo, patvirtinimo ir kompetencijų sertifikavimo (RVCC) sistema buvo labai svarbi siekiant atkurti suaugusių gyventojų kvalifikacijos lygį. 

Imageb57e7e9274cc2944929f1f1dcd9a9637-v

Lankėmės Nacionalinėje kvalifikacijų ir profesinio švietimo bei mokymų agentūroje (ANQEP), kuri yra atsakinga už Portugalijos RVCC sistemos priežiūrą  ir Nacionalinio kvalifikacijų katalogo tvarkymą. Buvo pristatytos šios sistemos tikslai, uždaviniai, misija, validavimo /sertifikavimo būdai, tikslinės grupės ir t.t.

Antrąją dieną buvome supažindinti, kokio reikia profilio, ir kokių  kompetencijų reikalaujama iš vertintojų, TORVC, lektorių ir sertifikavimo komisijos. Buvome susitikę su RVCC specialistais, kurie pristatė savo patirties praktinius pavyzdžius, kaip ši sistema veikia. Domėjomės „Portfolio“ - segtuvu/knyga, kuriame yra gyvenimo aprašymas, autobiografija bei talpinami, atliktos praktikos, įgytos kvalifikacijos įrodantys dokumentai. Labai įdomu buvo tai, kad yra suteikiama kandidatui  profesionali visapusiška koordinuojanti pagalba pasiruošti įvertinimui. Be to, remiantis turimais dokumentais bei išsiaiškinus visas turimas žinias ir pasiekimus pokalbių metu, vertinimo komisija įvertina kandidato galimybes bei nukreipia, kokioje srityje tobulintis.

Img-418c10cbf0887d594e8dbe34f0c3d373-v

Trečiąją dieną lankėmės QUALIFICA centre CEPRA, kuris vykdo pramonės sektoriaus kvalifikacijų validavimą. Čia domėjomės kaip atpažinti ir įvertinti įgūdžius ir kompetencijas, atsižvelgiant į Nacionalinius Profesinių kompetencijų standartus pramonėje. Pabuvojome auto remonto patalpose  bei apžiūrėjome įvairias darbo vietas, orientuotas praktiniam darbui bei profesiniam orientavimui ir įvertinimui. Čia taip pat ruošiami specialistai, kurie turi patirties tam tikroje srityje, bet neturi įrodančių kvalifikaciją sertifikatų, arba siekiantys geresnės kvalifikacijos, todėl institucija atsakingai kvalifikuoja specialistus, kadangi yra orientuota į kokybę, prestižą ir gerą vardą. Taip pat lankėmės viename iš prekybos centrų, kuriame, atsakinga už mokymus specialistė  pristatė, kaip ir kokius taiko RVCC procesus įsivertinant savo darbuotojų kvalifikacijai. 

Img-1a3ceff3d216b7e315c3456aa43766c8-v

Laikas buvo be galo nuostabus - įgijome žinių bei praplėtėme akiratį apie neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą Portugalijoje bei Portugalijos švietimo sistemą, suradome daug nuoširdžių žmonių, patyrėme daug įspūdžių, paragavome nepaprastai skanių tradiciškų portugališkų  patiekalų, sužinojome bei palyginome abiejų šalių (Lietuvos ir Portugalijos) panašumus bei skirtumus, pasisėmėme abipusės patirties. 

Tad esame labai dėkingi Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, suteikusiai puikią galimybę visapusiškai tobulėti, pasisemiant žinių bei patirties iš kitų šalių švietimo sistemos bei progą dalintis šia gerąja patirtimi su kitais. 

 

„Straipsnį parengti įkvėpė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro bei jo partnerių įgyvendinamas projektas „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001)“.

Tinklaraščio autoriai:

Lina Gedgaudienė - Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

Vitalija Jančauskienė -  Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro vyresnioji profesijos mokytoja;

Marius Surplys -  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorius. 

Login (0)
Raktažodžiai

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos