Resource Details
RESURS

Mobilnost učenika, studenata, nastavnika i akademskog kadra

 

Učenička i studentska mobilnost

Mobilnost u predškolskom obrazovanju nije naročito zastupljena, dok se u školskom  obrazovanju provodi na osnovu pojedinačnih ponuda vlada drugih zemalja, kao i nevladinih organizacija, te u okviru projekata prekogranične saradnje.

 

Mobilnost nastavnika

Mobilnost nastavnika u predškolskom obrazovanju i školskom  obrazovanju provodi se kroz pojedinačne ponude vlada drugih zemalja, kao i nevladinih organizacija, te u okviru projekata prekogranicne saradnje.

BiH je pristupajući Erasmus + programu priključila se i e-Twinning platformi. Kroz ovu mrežnu platformu omogućena je saradnja evropskih vaspitno-obrazovnih ustanova i usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja (vrtići, osnovne i srednje škole).

Ovu saradnja se provodi kroz niz mrežnih alata za pronalaženje projektnih partnera; pokretanje projekata, razmjenu primjera dobre prakse i alate za komunikaciju među registrovanim članovima.

Virtualna saradnja na međunarodnim projektima; IT alati (video konferencije; forumi, izrada web stranice na Twin space-u, email i sl.)

Fizička mobilnost se provodi kroz seminare, konferencije, radionice profesionalnog usavršavanja.

 

Mobilnosti studenata

Podsticanje mobilnosti za učenje i poboljšanje međunarodne dimenzije obrazovanja, kao i razvoj međunarodnih odnosa među obrazovnim institucijama je jedan od najvažnijih strateških ciljeva u BiH. Kako bi se postigli ovi ciljevi, osigurani su brojni instrumenti, od kojih su najznačajniji fondovi i programi EU, te međuvladini bilateralni i multilateralni programi i inicijative. BiH koristi programe Zajednice koji podržavaju mobilnost za učenje.

Internacionalizacija obrazovanja, posebno visokog obrazovanja je sastavni dio svih strateških dokumenata na nacionalnom i institucionalnom nivou. Zakonski okvir je razvijen u pravcu olakšavanja i podsticanje internacionalizacije u svim aspektima, uključujući i mobilnost.

Jedan od ciljeva  i prioriteta nedavno usvojenog dokumenta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini je internacionalizacija. Cilj je poboljšanje regionalne i prekogranične saradnje kroz zajedničke registracije i učestvovanje u projektima; aktivno podržati međunarodnu mobilnost osoblja iz područja visokog obrazovanja uključujući i napredovanje u karijeri; podržati razvoj studijskih programa na stranim jezicima; podržati međunarodnu mobilnost studenata; stvoriti uslove za smještaj i druge infrastrukturne kapacitete za međunarodnu trgovinu; pružajući obuku stranih jezika za osoblje u ustanovama visokog obrazovanja; jačanje ljudskih i finansijskih resursa i usluga za međunarodnu saradnju u ustanovama visokog obrazovanja; stvoriti zakonske i druge uslove za razvoj programa za sticanje zajedničke diplome; razvijati i programe fonda da steknu iskustvo u inostranstvu za diplomirane u području rasta i inovacija, pod uslovom da se vrate i primjenjuju svoje znanje u BiH.

Novi projekat "Internacionalizacija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini - Stint" počeće u BiH. U njega će biti uključeni ​​Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Džemal Bijedić Sveučilište u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Zenici. Cilj projekta je poboljšanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH i akademske mobilnosti kroz procedure akademskog i profesionalnog priznavanja stranih diploma visokog obrazovanja inline sa Lisabonske konvencije o priznavanju.

 

U cilju promocije akademske razmjene između univerziteta u regiji, Evropi i šire, univerziteti i koledži u BiH su ravnopravni partneri u mnogim projektima mobilnosti. Jedinstvena baza podataka stipendija za Zapadni Balkan (S4WB) je na raspolaganju svim studentima u BiH. S4WB (Scholarships for Western Balkans) nudi širok spektar stipendija za studente i istraživače sa Zapadnog Balkana, i daje im priliku da se informišu o finansijskoj pomoći za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije. Baza podataka sadrži informacije o stipendijama iz 17 oblasti studija u 33 zemlje širom Evrope. Obrazovanje je ključni doprinos integraciji u EU. Zbog toga, ova baza podataka daje studentima Zapadnog Balkana jednostavan pristup detaljnim informacijama o mogućnostima studiranja u inostranstvu, kao i osnovne informacije o finansijskoj pomoći. S4WB će omogućiti studentima Zapadnog Balkana da steknu nova iskustva u drugačijem kulturnom okruženju i da ovo iskustvo primjene po povratku u zemlju.

BiH je potpisala Erasmus + Sporazum u junu 2014. godine, koji je zamijenio sve prethodne programe u period 2007-2013, kao što su: Program za cjeloživotno učenje (sa svojim pod-programima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink. Studenti iz BiH su uključeni u raznim programima mobilnosti: Erasmus Mundus, CEEPUS, MEVLANA, UNET mreže kao i kroz institucionalne bilateralne sporazume.

Svih 8 javnih univerziteta učestvovali su u aktivnosti projekta Erasmus Mundus (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Sveučilište u Mostaru, Džemal Bijedić Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, i Univerzitet u Istočnom Sarajevo).

Od 2007. godine, BiH  je uključena u CEEPUS-III, koji je dao do sada više od 76.000 mjesečnih stipendija za mobilnost u 16 evropskih zemalja koje učestvuju u Programu.

 

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), kao ENIC centar BiH, je nastavio sa prezentacijom BiH u ENIC / NARIC mreži, kroz pružanje informacija o sistema visokog obrazovanja u BiH u svrhu priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u inostranstvu stečenih u BiH, kao i informacija nadležnih organa BiH za priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija stečenih u inostranstvu u BiH. Na web stranici CIP (www.cip.gov.ba) pružaju se sve informacije koje se odnose na priznavanje i akademsku mobilnost. U skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju, CIP je objavio važne preporuke: Preporuke o kriterijima za vrednovanje u procesu priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja ili daljeg školovanja, preporuke o upotrebi kvalifikacijskih okvira u procesu priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH, preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH osoba sa nedovoljnom dokumentacijom ili bez dokumentacije, preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija stečenih kroz prekogranično obrazovanje i preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija stečenih kroz zajedničke programe.

 

U dokumentu Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012-2022, navodi se da je jedan od ciljeva da se uspostavi fond za mobilnost studenata i nastavnog osoblja, i da se 2022. godina  vidi kao godina u kojoj će visoko obrazovanje FBiH biti punopravni član zajedničkog Evropskog istraživačkog prostora i Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Strategija razvoja obrazovanja u RS za period 2010-2014  govori o potrebi da se uspostavi fond za mobilnost profesora i studenata (str. 25), i ukazuje na potrebu da se akademska zajednica intenzivno uključi u međunarodne istraživačke projekte i korištenje pretpristupnih fondova EU, a uspostavljanje veze za učenje na daljinu sa priznatim univerzitetima u svijetu vidi se kao put do internacionalizacije. Internacionalizacija visokog obrazovanja se postavlja kao jedan od strateških ciljeva u nacrtu Strategije razvoja obrazovanja u RS za period 2015-2020.

 

Mobilnost akademskog kadra

Mobilnosti akademskog kadraa se odvija kroz učestvovanje u brojnim Tempus projektima od 1996. godine u BiH i dalje je poboljšano pristupom BiH u Erasmus + program, što otvara mogućnosti za učešće i povezivanje institucija visokog obrazovanja u zajedničke istraživačke programe i projekte. Nastavni kadar u BiH je uključen u programe mobilnosti: Erasmus Mundus (Join EU SEE, SUNBEAM), CEEPUS i MEVLANA, kao i kroz bilateralne institucionalne sporazume.

 

Resource Details
Autor(i) resursa
Eurydice 2017
Vrsta resursa
Ostalo
Država
Bosna i Hercegovina
Datum objave
Jezik dokumenta
Hrvatski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!