chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

 
 

National Support Services - Serbia

Serbian flag
Fondacija Tempus
Adresa: 

Ruže Jovanović 27a, Beograd

Telefon: 
+381 11 33 42 430
E-pošta: 
adult-education@tempus.ac.rs

 • Organizacija
 • Program rada
 • Tim
 • Učenje odraslih u zemlji
 • Nacionalni dionici

Nacionalni tim za podršku (NSS) EPALE mreže u Srbiji je deo Fondacije Tempus. Fondacija je osnovana 2002. godine povodom učešća Republike Srbije u Tempus programu, koji je za cilj imao podršku unapređenju visokog obrazovanja. U periodu od osnivanja do danas Fondacija Tempus je postepeno postajala odgovorna i za druge programe EU, kao što su Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje.

Kada su 2013. godine različiti EU programi objedinjeni pod nazivom Erasmus+, Fondacija Tempus je postala nadležna za promovisanje i sprovođenje Erazmus+ programa u oblasti obrazovanja. Od jula 2016. godine, kada su započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u ovom programu, Fondacija Tempus je zadužena i za sprovođenje omladinske komponente.

Fondacija Tempus primarno sarađuje sa obrazovnim i omladinskim institucijama i pruža podršku svim organizacijama u vezi sa konkurisanjem za projekte.

Osim toga, Fondacija pruža podršku i pojedincima kroz veliki broj aktivnosti koje su usmerene na:

Evropske mreže u oblasti obrazovanja, koje su deo Fondacije Tempus su:

 

Imajući u vidu da je ovo prva godina postojanje EPALE platforme u Srbiji, Nacionalni tim za podršku usmerava svoje aktivnosti ka sledećim ciljevima:

 • promovisanje EPALE portala kao jedinstvenog alata koji pruža mogućnost za ostvarivanje saradnje, razmenu iskustava i diskusiju
 • pružanje tehničke podrške korisnicima prilikom korišćenja portala i obuke korisnika radi najefikasnijeg korišćenja tehničkih mogućnosti portala
 • podržavanje razmene dobrih praksi izmedju nastavnika i trenera u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji i drugim zemljama članicama EPALE mreže

NSS tim će u narednom periodu, u skladu sa prethodno navedenim ciljevima, organizovati niz aktivnosti poput: predstavljanja EPALE platforme relevantnim institucijama i pojedincima, konferencija, vebinara, predstavljanja važnih informacija na vebsajtovima Fondacije, kroz društvene mreže, kao i štampanje potrebnih materijala.

Svaka aktivnost će biti blagovremeno najavljena putem sajta http://erasmusplus.rs i na EPALE platformi.

Nacionalni tim za podršku u Srbiji možete kontaktirati na sledeće načine:

E-mail: adult-education@tempus.ac.rs

Kontakt telefon: +381 11 33 42 430

Adresa: Ruže Jovanović 27a, Beograd

Obrazovanje odraslih u Republici Srbiji je deo jedinstvenog sistema obrazovanja, a koje se ostvaruje kao formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje i informalno učenje i koje je u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR). Cilj u oblasti obrazovanja odraslih je da se odraslima obezbedi, tokom celog života, sticanje kompetencija i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje i društveno odgovorno ponašanje. Svake godine , na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ,se usvaja godišnji plan rada u oblasti obrazovanja odraslih u kojem se definišu prioritetne oblasti i aktivnosti.

 

Formalno obrazovanje odraslih obuhvata osnovno i srednje obrazovanje. Realizuje se u verifikovanim osnovnim školama, školama za osnovno obrazovanje odraslih, srednjim školama i srednjim školama za obrazovanje odraslih. Cilj formalnog obrazovanja odraslih je da se obezbede različite mogućnosti i oblici za unapređivanje obrazovnog nivoa. Trenutno, pojedinac može da nastavi svoje obrazovanje u okviru:

 • programa formalnog osnovnog obrazovanja odraslih (po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih)
 • programa formalnog srednjeg obrazovanja odraslih (vanredni učenici stariji od 17 godina)
 • programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije.


Neformalno obrazovanje odraslih obuhvata učenje na osnovu posebnih programa koji imaju za cilj obezbeđivanje različitih oblika i mogućnosti za uključivanje u programe za razvoj ključnih kompetencija. Cilj pojedinačnih programa je da omoguće dopunu stručnih znanja i veština, što osigurava lakše i brže zapošljavanje, zadržavanje zaposlenja ili praćenje trendova razvoja funkcionalnih znanja i veština. Programi se realizuju u osnovnim i srednjim školama koje imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) i kod drugih organizacija koje imaju  isti status.

Programske celine koje imaju prioritet u neformalnom obrazovanju odraslih iz 2016. godine su:

- programi obuka za tržište rada

- programi digitalne pismenosti (IKT)

- programi preduzetništva

- programi stranih jezika

- programi iz nauke i tehnologije

- programi zaštite okoline i ekologije

- programi razvoja i očuvanja bezbednih i zdravih uslova rada

- programi kreativnog i umetničkog izražavanja

- programi sticanja ili dopunjavanja drugih znanja, veština, sposobnosti i stavova.

 

Definisane su sledeće prioritetne oblasti i aktivnosti obrazovanja odraslih za 2016. godinu

1. formalno obrazovanje odraslih (osnovno i srednje obrazovanje odraslih);

2. neformalno obrazovanje odraslih

3. primena Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015);

4. priznavanje prethodnog učenja. Cilj priznavanja prethodnog učenja je obezbeđivanje unapređenja učešća odraslih u procesima celoživotnog učenja, individualizacije procesa i puteva učenja odraslih, kao i mobilnosti i zapošljivosti radne snage.

Pored institucija koja se bave direktno obrazovanjem, u oblasti obrazovanja odraslih su aktivni i brojni donosioci odluka i politika, kao i istraživači i udruženja profesionalaca.

U nastavku teksta sledi spisak organizacija koje su akteri u ovoj oblasti, a koji će se vremenom dopunjavati.

Donosioci odluka i politika:

 

Pružaoci usluga obrazovanja odraslih

Drugi važni akteri:

 • Nacionalna služba za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs
 • Nacionalna Agencija za regionani razvoj http://narr.gov.rs/
 • Društvo andragoga Srbije www.andragog.org
 • Društvo za obrazovanje odraslih www.aes.rs
 • Istraživači u oblasti obrazovanja odraslih
 • Predstavnici Srbije u ET 2020 radnoj grupi za obrazovanje odraslih i nacionalna grupa
 • Mediji i novinari koji prate teme u oblasti obrazovanja.