European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Ardán Leictreonach don Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Imeachtaí

Imeachtaí

Fáilte chuig féilire nua EPALE! Cruthaíodh an uirlis seo agus lainseáladh í ar do shonsa. Postálfar mórimeachtaí foghlama aosaí anseo mar aon le deiseanna oiliúna agus comhdhálacha, atá dírithe ar lucht gairme an oideachais aosaigh, ó gach cearn den Eoraip. De réir mar a fhásann EPALE cuirfear níos mó imeachtaí leis an bhféilire.

Táimid ag súil le cloisteáil uait. Sna míonna atá romhainn beidh ar do chumas do chuid imeachtaí a phostáil agus aird daoine ó gach cearn den Eoraip a dhíriú orthu.

Conas an fhéilire a úsáid

Is féidir an fhéilire a úsáid chun imeachtaí ar leith a chuardach nó chun cuardach de réir tíre, teanga an imeachta, dáta, spriocghrúpa agus cineál an imeachta ar mhaith leat freastal air. Cliceáil ar an mír féilire chun an fhaisnéis ar fad a bhaineann leis an imeacht a aimsiú.

Mar is gnách, ba mhaith linn do chuid tuairimí a fháil. Má tá aon cheisteanna nó aon mholtaí agat faoin bhféilire, déan teagmháil linn trí dheasc cabhrach EPALE nó déan teagmháil trí Twitter @EPALE_EU.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní fhormhuiníonn an Coimisiún Eorpach na himeachtaí a thaispeántar sa bhféilire. Moltar tuilleadh taighde a dhéanamh ar oiriúnacht gach imeachta chun freastal ar do chuid riachtanas. Ní féidir an locht a chur ar an gCoimisiún Eorpach má chuirtear imeachtaí ar bith i bhféilire EPALE ar ceal. Moltar d’úsáideoirí féachaint ar shuíomhanna idirlín na n-imeachtaí ar leith chun a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi athruithe ar bith ar imeacht.

Déan do thorthaí a chúngú

Scagairí i bhfeidhm

20 Bealtaine
2024
Le teacht

Innovations in Mentorship & Coaching Dynamics

Hungary,  Budapest

This course caters to individuals who are passionate about human development and understand interpersonal dynamics. Through an in-depth examination, it uncovers the mutually beneficial bond between mentorship and coaching. The content is specifically designed for those in various professions, such as trainers, psychologists, social workers, sociologists, and teachers. It dives deep into the complexities of guiding, supporting, and nurturing the growth of others.

This course is a game-changer for trainers, providing essential strategies for expanding learning beyond conventional approaches. It equips trainers with mentorship principles to elevate their training sessions, leading to more customized and meaningful learning experiences. For psychologists, the coaching aspects of this course are especially beneficial, as they add a proactive and solution-focused dimension to their therapeutic methods. Social workers, who constantly navigate the intersection of support and empowerment, will discover valuable tools to foster stronger and more resilient communities. Sociologists will find valuable insights in this course as it delves into the intricate dynamics of group interactions, leadership structures, and the profound societal influence of mentorship-coaching partnerships. Additionally, educators will discover practical strategies to foster a supportive classroom atmosphere, promoting both academic and personal development in their students.

During the course, attendees will actively participate in interactive sessions, analyze case studies, and complete hands-on exercises, all of which will contribute to a dynamic learning experience. By combining theoretical knowledge with practical applications, participants will leave with a well-equipped set of tools to elevate their professional skills and make a meaningful impact in their industries.

20 Bealtaine
2024
Le teacht

STEM in the school

Belgium,  Brussels

This workshop is crafted to empower educators with cutting-edge insights, methodologies, and practical strategies to thrive in teaching STEM subjects.