European Commission logo
Креирајте налог
Resource Details
Ресурс

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

У периоду од септембра 2016. до октобра 2017. године, радна група, коју су сачињавали експерти и практичари из сектора образовања, запошљавања и младих, радила је на припреми Предлога Стандарда услуга каријерног вођења и саветовања.Радном групом је руководио Завод за унапређивање образовања и васпитања на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја док су подршку раду пружили Euroguidance центар, Београдска отворена школа (БОШ) и ГИЗ пројекат. Овај документ је у јуну 2019. године усвојен као Правилник од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доступан је овде.

При изради Предлога Стандарда тежило стварању оквира за успостављање система квалитетних услуга којим се континуирано пружа подршка развоју појединца од најранијег узраста. Такође, с обзиром да је развој вештина управљања каријером циљ свих активности и услуга КВиС, једна од области стандарда посвећена је дефинисању компетенција, дакле знања, вештина и ставова потребних појединцу за доношење обука и управљање каријерним променама.

Стандарди услуга КВиС могу да послуже организацијама и практичарима који пружају услуге КВиС као основа за планирање, развој, евалуацију или унапређивање услуга, тако да буду доступне свим корисницима из одређене циљне групе и да доприносе развоју вештина управљања каријером код корисника. Свака од области стандарда остварује посебну сврху за кориснике, практичаре, организације које пружају услуге, као и смернице за организације које образују и обучавају каријерне практичаре.

Resource Details
Аутор ресурса
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Најпопуларније дискусије
Национални документи и политике
Земља
Србија
Датум објављивања
Language of the document
Српски
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!