Blog
Blog

Шест кључних компетенција за учење у каснијим годинама и активно старење

Социјална инклузија старијих је једна од водећих политика Европске комисије.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора Altheo VALENTINI].

The six key competencies for life learning in later life and active ageing.

Социјална инклузија старијих је једна од водећих политика Европске комисије. Њен значај је стално промовисан кроз различите ЕУ инструменте и програме за финансирање током претходних програмских периода. На овај начин је било могуће указати на мноштво аспеката који могу допринети већем препознавању друштвеног и културног значаја помагања старијим грађанима да остану активни и у потпуности укључени у одржив развој нашег друштва.

Пре неколико година, захваљујући спровођењу веома значајног пројекта који је финансирао Програм целоживотног учења Европске комисије, а који је за циљ имао да заинтересује старије за критичку анализу европског филма и пружи им практично искуство снимања филмова (CINAGE – European Cinema for Active Ageing), имао сам прилику да учествујем у идентификовању и анализирању шест најрелевантнијих компетенција за активно старење.

У покушају да инспиришем и ангажујем чланове ЕПАЛЕ заједнице да активно допринесу следећој онлајн дискусији заказаној за среду, 28. октобар, на тему „Социјална инклузија старијег становништва и међугенерацијско учење”, саставио сам листу примера успеха и добре праксе које је Комисија одабрала у оквиру Erasmus+ програма. Представљам вам ове приче испод наслова поменутих шест компетенција.

  1. Учење. Ово се односи на прилике за учествовање у процесу учења касније у животу, укључујући самостално учење, прилике за унапређивање или развијање вештина, креативне прилике за учење и обуке о новој технологији. Старији кажу ДА заједници” је Erasmus+ пројекат који настоји да подстакне инклузију старијих грађана у процес учења и образовања како би се позитивно утицало на њихово благостање, здравље и друштвени живот. Овај двогодишњи пројекат је довео до различитих резултата и ОЕР платформи (отворени едукативни ресурси) где можете пронаћи материјале за учење за старије
  2. Грађанство и заједница. Овај део се тиче тога како бити активан старији грађанин, учествовати у волонтерским или плаћеним активностима које доприносе појединцима и друштву. Заједница којој појединац доприноси може бити породица, локална служба, комшилук, град, регија, нација или глобална заједница. Грађанска активност такође може допринети међугенерацијском разумевању. Један добар пример ове компетенције јесте Mobility Scouts, пројекат који за циљ има да укључи старије мушкарце и жене у процесе доношења одлука и омогући им и оснажи их да, као кокреатори, допринесу стварању окружења и услуга прилагођених њиховим годинама. Партнери пројекта Mobility Scouts развили су онлајн обуку доступну на 5 језика, која пружа информације, инспирационе примере и практичне алате за учествовање у стварању окружења прикладног за старије.
  3. Здравље. Овај део се тиче одржавања благостања старијих, што има своје физичке, психичке и друштвене аспекте. Начин живота, квалитет услуга и подршке, прилике за друштвена окупљања, нега и сигурност могу утицати на здравље и благостање. Пошто је ово једна од најзаступљенијих тема у широком дијапазону Erasmus+ пројеката намењених старијима, разлог што је Vivifrail  изабран као инспиративна иницијатива је управо због чињенице да је читав пројекат заснован на идеји да се здравље старијих људи треба мерити тиме колико је особа способна да нормално функционише, а не на основу болести које одређују дужину животног века, квалитет живота, ресурсе или врсте подршке које су потребне одређеној групи. Поред тога, интернет материјали који су настали у сарадњи са Vivifrail доступни су на 11 језика ЕУ, а тренутно их користи преко 5000 здравствених радника који раде са преко 15000 људи. 
  4. Емотивна компетенција. Ова компетенција се тиче задржавања самосталности и достојанствености у каснијим годинама, као и остваривања значајног друштвеног и емотивног контакта, неге и подршке, како код куће, тако и унутар заједнице. Мултикултурални приступ у области неге је још један веома користан пројекат који се бави комбинацијом демографских и интеркултуралних изазова. Директно укључивање неговатеља у процес осмишљавања сопственог материјала за обуку, ангажовање професионалаца за потребе обуке, блискост пословних и едукативних аспеката у генералном развоју и планирању педагошког процеса су разлог што је овај пројекат један од најрелевантнијих када се ради о овој „емотивној” компетенцији.
  5. Финансијска/економска компетенција. Ова компетенција се тиче аспеката економског окружења који имају значајан утицај на активно старење и сигурност. Другим речима, у питању су приходи, пословне прилике и социјална заштита, нпр. пензије и остала примања. А шта ако постоји Складиште могућности? Једна својеврсна колекција средстава и ресурса где људи старији од педесет година могу да пронађу алате који им могу помоћи да организује своје животе и остваре планове у будућности. Такви алати би се могли користити за стицање нових вештина и за испуњенији живот, започињање новог посла, започињање неког бизниса, налажење нових пријатеља или просто за преглед финансија. Ово су главни резултати пројекта Ухвати лопту, који заједно са Академијом могућности, за циљ има да одговори на потребе људи трећег доба, како би им се омогућило да пронађу нове начине и средства за раст и развој, и како би им те касније године живота биле активне и угодне.
  6. Технолошка компетенција. Ова компетенција тиче се приступа технологији и њеног коришћења, укључујући рачунаре, мобилне телефоне и апликације – за употребу друштвених мрежа, комуницирање путем интернета, електронско учење. Такође се тиче и помоћних технологија, на пример апликација које подстичу кретање за активно старење; или апликације за добијање неге на даљину, како би се подржао независан живот. Када се ради о помоћним апликацијама, добро је споменути AcTive пројекат чији је циљ да развије материјале за обуку који се посебно тичу потреба људи који немају искуства са коришћењем дигиталних уређаја (нпр. паметних телефона или система за хитне позиве). Ове материјале за обуку могу користити њихови вршњаци, пријатељи, породица, али и професионални корисници како би се одговорило на питања и показало како технологија може да буде од помоћи у свакодневном животу. Материјал за обуку подржава интернет платформа.
Login (29)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више