Skip to main content
News
Novice

Gradimo mostove znanja – z Romi in za Rome

V petek, 13. 11. 2020, smo se v sklopu regijskega Festivala zaTe – Znanje aktivira te! preko spletnega srečanja povezali strokovni sodelavci, ki sodelujemo v programu socialne aktivacije za romske ženske (SA) in tisti, ki delujejo v projektu večnamenski romski centri (VNRC) po celotni Sloveniji. Na strokovnem posvetu smo strokovni sodelavci iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Centra za socialno delo Črnomelj, Ljudske univerze Kočevje, Znanstveno-raziskovalnega združenja za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo Epeka, Ljudske univerze Lendava ter Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan in koordinatorka socialne aktivacije RME Novo mesto izmenjali strokovna znanja, izkušnje in dobre prakse pri delu s ciljno skupino Romov.

Z aktivnostmi v programih socialne aktivacije v večnamenskih romskih centrih izvajalci Romom pomagamo pri obvladovanju vsakodnevnih težav in doseganju osebnih ciljev. Udeleženci pridobivajo nova znanja in razvijajo kompetence, s katerimi se lahko približajo trgu dela, zmanjšajo socialno izključenost, okrepijo pismenost, vplivajo na spremembo življenjskega sloga in prispevajo k večji lastni aktivnosti za zviševanje kakovosti vsakdanjega življenja.

Izvajalci se zavedamo, da so v različnih regijah Slovenije velike socialno-ekonomske razlike, ki vplivajo na delo z Romi. Gost posveta je bil Sandi Horvat, pisatelj, novinar in voditelj romskih korenin, ki piše in predava o priložnostih in možnostih za uspešno življenjsko pot. Redno se srečuje z Romi po celotni Sloveniji in iz prakse nam je predstavil svoje videnje razlik med romskimi skupnostmi na Dolenjskem, v Mariboru in Prekmurju: poznanje in priznanje lastne identitete, pripravljenost romske skupnosti za sodelovanje, podpora lokalne skupnosti in predstavnikov institucij v lokalnem okolju.

V nadaljevanju smo strokovni sodelavci izpostavili izzive, s katerimi se kot organizatorji in izvajalci izobraževalnih programov in aktivnosti srečujemo pri našem delu:

  • vzpostavljanje novih stikov z Romi,
  • vključevanje Romov v izobraževalne aktivnosti,
  • vzdrževanje motivacije Romov za vztrajanje v dlje trajajočem programu,
  • organizacija usposabljanja pri delodajalcih v okviru II. modula programa SA,
  • sodelovanje z organizacijami, ki so pripravljene ponuditi brezplačne aktivnosti za ciljno skupino Romov,
  • povezovanje z institucijami v okolju, ki bi lahko poleg nas motivirale Rome za izobraževanje,
  • informiranje ciljne skupine Romov o prihajajočih aktivnostih,
  • oblikovanje podpornih programov in aktivnosti za Rome.

Strokovni sodelavci smo v povezavi z izzivi predstavili dobre prakse, ki so se v posamezni organizaciji do sedaj uveljavile kot uspešne pri izvajanju, in razpravljali o možnem prenosu prakse v drugo okolje. Strokovni sodelavci tudi ugotavljamo, da je tekom dosedanjega dela s ciljno skupino na ravni Slovenije nastalo veliko uporabnih in kakovostnih gradiv, ki so namenjena tako delu z Romi kot spoznavanju ciljne skupine. Tako smo na posvetu posvetili čas tudi kratki debati o tem, kje in kako bi zadnja nastala aktualna gradiva zbrali na enem mestu, da bi bila lažje dostopna vsem izvajalcem.

Z dobrimi občutki, da pri takšnem delu nismo sami in da smo močnejši, ko se povežemo in polni novih idej, ki jih bomo uvajali v svoje delo, smo se razšli z obljubo, da se ob prvi priložnosti ponovno srečamo v podobni sestavi.

Brigita Herženjak in Katja Volf sta strokovni sodelavki RIC-a Novo mesto.

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več