Skip to main content
Blog
Blog

Kako sta povezana projekt SoftSkills4EU in Europass

V okviru dvoletnega mednarodnega projekta SoftSkills4EU (Promote your Soft Skills with Open Badges, KA2, Erasmus +) smo kot enega izmed glavnih rezultatov izdelali tudi priročnik, kako se pridobljene digitalne značke oz. t.i. "Open Badges" doda v posodobljeno obliko Europass življenjepisa. Značke se na projektni platformi lahko pridobi s petih glavnih področij mehkih veščin, in sicer organizacija, sodelovanje, kreativnost ter socialne in osebne veščine. V vsaki znački je tudi opis pridobljenih (oz. obstoječih) mehkih veščin, ki temelji na predhodnem procesu vrednotenja na nastali projektni platformi.

V okviru dvoletnega mednarodnega projekta SoftSkills4EU (Promote your Soft Skills with Open Badges, KA2, Erasmus+) smo kot enega izmed glavnih rezultatov izdelali tudi priročnik, kako se pridobljene digitalne značke oz. t.i. "Open Badges" doda v posodobljeno obliko Europass življenjepisa. Značke se na projektni platformi lahko pridobi s petih glavnih področij mehkih veščin, in sicer organizacija, sodelovanje, kreativnost ter socialne in osebne veščine. V vsaki znački je tudi opis pridobljenih (oz. obstoječih) mehkih veščin, ki temelji na predhodnem procesu vrednotenja na nastali projektni platformi.  

To je še posebno dobrodošlo vsem iskalcem zaposlitve in seveda tudi strokovnim delavcem, ki jim v procesu do pridobitve zaposlitve nudijo podporo. Pretekle izkušnje naših svetovalcev pričajo, da se največ težav pojavi pri pisanju življenjepisa, prav v rubriki mehkih veščin. Naši iskalci zaposlitve so se spraševali: "Kako naj vem, kaj vse obsegajo mehke veščine? Kaj spada pod organizacijo in kaj pod socialne veščine? So res vse mehke veščine pomembne, da jih zapišem v svoj življenjepis? Kaj so moje močne in šibke točke? Kako se to kar znam, kaže v praksi? Kako jih predstavim?"

Eden od glavnih ciljev projekta je bila torej podpora evropskemu orodju Europass; in sicer razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi OPEN BADGES (v skladu s standardi drugih podpornih Europass orodij). Prvotno  idejo   o "potnem listu" smo morali prilagoditi,   saj se je med tem    spremenila tudi sama oblika Europass življenjepisa, ki je sedaj sestavlja v obliki portfolije. 

V projektu smo usposobili  tudi 15 kariernih svetovalcev (Soft Skils mentorjev) za uporabo e-orodja in podeljevanje značk OPEN BADGES. Ideja je, da bi ti usposobljeni mentorji prenašali znanje tudi na druge strokovne delavce, zato smo pustili tudi to možnost odprto. Pogoji za vse, ki želijo pridobiti naziv mentor SoftSkills, so: pridobljene značke na vseh petih področjih na C ravni in uspešno opravljen program usposabljanja za Soft Skills mentorje, ki ga izvajajo partnerske organizacije.   

Partnerji v projektu smo naredili že kar nekaj korakov, da bi bilo to orodje čim širše uporabljeno, še posebno v organizacijah, ki nudijo podporo iskalcem zaposlitve. Nizozemski partner  je obenem tudi eden izmed članov skupine za Europass inovacije ter v skupini za Open Badges na Nizozemskem, tako da je projektne rezultate posredoval v teh dveh skupinah. Vsi partnerji v projektu pa smo se povezali z nacionalnimi centri za Europass in jim predstavili idejo.

Tudi naš CPI je objavil  možnosti uporabe tega orodja na strani Europass. Poglejte si zapis! Digitalna značka in kako jo dodamo v svoj CV

Obiščite našo platformo SOFTSKILLS4EU za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin!

Zakaj uporabiti SoftSkills4EU?

  • da spoznate in se naučite prepoznavati lastne mehke veščine
  • da jih lažje predstavite v svojem življenjepisu
  • znanje z uporabo našega portala lahko tudi nadgradite

Kako se registriram v platformo?

Oglejte si video!

Namig: Za ogled uporabite ustrezne podnapise!

Na Soft Skills platformi pridobite digitalno značko, ki je dokaz vaših kompetenc z omenjenih področjih!

Kako uporabim značko v svojem življenjepisu?

Oglejte si video!

Namig: Za ogled uporabite ustrezne podnapise!

Poleg teh značk je nastala tudi značka Good Employee badge oz. Zgleden zaposleni, ki ima funkcijo referenčnega pisma ter pomeni potrditev kompetenc v praksi. 

Postopek pridobitve:

Seznam z opisom mehkih veščin, ki ga natisnete z našega portala, vam lahko delodajalec/mentor/svetovalec potrdi

Ta dokument naložite na platformo ter pridobite značko "Zgleden zaposleni"

Postopek je predstavljen tudi v tem dokumentu!

Z uporabo novo nastalega e-orodja smo omogočili iskalcem zaposlitve (ter drugim zainteresiranim) lažje ugotavljanje in vrednotenje lastnih mehkih veščin ter jih spodbudili za krepitev kompetenc s tega področja. Na drugi strani pa je to orodje uporabno tudi za delodajalce za bolj učinkovito in lažje prepoznavanje mehkih veščin zaposlenih za bolj učinkovito razporejanje zaposlenih na primerna delovna mesta ter pri iskanju novega kadra. Orodje je uporabno tudi kot vodeno ali kombinirano samostojno učenje v neformalnih programih izobraževanja odraslih, vidimo pa tudi možnost uporabe le-tega kot učno gradivo za mlade. 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več